Skupni znesek že izplačanih sredstev za letošnji regres v javnem sektorju pa je po podatkih ministrstva 6.383.108 evrov. Lani je država za regres za letni dopust sicer namenila 112,3 milijona evrov, sredstva za letošnji regres pa so se po zakonu za uravnoteženje javnih financ prepolovila.

Regres je doslej izplačalo 74 občin, 70 javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb s področja vzgoje, izobraževanja in športa, 36 s področja zdravstva, 25 s področja kulture in 23 s področja socialnega varstva.

Poleg tega so regres izplačali še v šestih javnih zavodih in drugih izvajalcih javnih služb s področja malega gospodarstva in turizma, petih s področja javnega reda in varnosti in štirih s področja gospodarskih dejavnosti. Regres so izplačali tudi v treh občinskih javnih skladih, v dveh agencijah in v enem skladu oz. drugem izvajalcu obveznega socialnega zavarovanja, so pojasnili na ministrstvu.

Zakon določa, da se zaposlenim, ki so v letu 2012 do uveljavitve tega zakona prejeli regres za letni dopust v drugačni višini, kot jo določa ta zakon, ob naslednjih izplačilih regresa obračuna razlika med izplačanim regresom in regresom, določenim s tem zakonom.

Najvišji regres uslužbencem do 13. plačnega razreda

Najvišji regres bodo letos prejeli javni uslužbenci do 13. plačnega razreda, in sicer 692 evrov, najnižjega pa tisti, ki so uvrščeni od 40. plačnega razreda naprej, in sicer 100 evrov. Javni uslužbenci med 14. in 19. plačnim razredom bodo dobili dobrih 657 evrov regresa, od 20. do 26. plačnega razreda pa 493 evrov.

Regres javnih uslužbencev od 27. do 33. plačnega razreda bo znašal skoraj 329 evrov, od 34. do 39. plačnega razreda pa 164 evrov. Regres za letošnji letni dopust bo izplačan najkasneje do 1. julija, kar je skrajni rok izplačila v skladu z zakonom o delovnih razmerjih.

Kot so pojasnili na ministrstvu, bo letošnji regres v višini, ki jo določa zakon za uravnoteženje javnih financ, izplačan v skladu z določili zakona o delovnih razmerjih do 1. julija.

Prihodnje leto bodo javni uslužbenci do 13. plačnega razreda prav tako dobili 692 evrov regresa. Javni uslužbenci, uvrščeni od 14. do vključno 30. plačnega razreda bodo dobili dobrih 484 evrov regresa, od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 evrov, javni uslužbenci od 41. plačilnega razreda pa regresa prihodnje leto ne bodo dobili. V skladu z zakonom bodo javni uslužbenci prihodnje leto regres dobili pri plači za maj v letu 2013.