Ne drži namreč, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovila "številne znake korupcije" pri izvedbi nacionalnega razpisa ZZZS, s katerim je ZZZS v zadnjih treh letih na račun nižjih cen zdravstvenih storitev (letni prihranek v višini 8 milijonov evrov) zagotovil zavarovancem letno dodatnih 7100 zdravstvenih obravnav, kar predstavlja večji obseg, kot ga v okviru akutne bolnišnične obravnave na letni ravni izvaja npr. Splošna bolnišnica Trbovlje.

KPK je namreč na seji dne 17. maja 2012 sprejel sklep, da se postopek o sumu korupcije pri izvedbi nacionalnega razpisa ustavi, ker navedbe v prejeti prijavi ne dajejo podlage za resen sum kršitev iz pristojnosti KPK.

Samo Fakin, generalni direktor ZZZS