Pri tem nam svoja vrata široko odpira Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, ki nam ponuja možnost udeležbe mnogih delavnic, aktivnosti in predavanj in nas popelje v bogato osebnostno rast. Pri današnjem sodobnem zdravstvu nam je s svojim delovanjem v veliko pomoč.

Znotraj dejavnosti društva so nam ponujene možnosti za osebno rast in spoznavanje sebe kot celote, poleg strokovnosti in znanja, ki ga že imamo in uporabljamo. Moje delo, zahtevno delo z otroki s hudo motnjo v duševnem in telesnem razvoju, me je usmerilo v iskanje spoznanja, kako biti bolj uspešna medicinska sestra. Za moje srce in um. Ponudilo mi je spoznavanje znanosti, ki sem jo poimenovala zdrava modrost. Dandanes jo uporabljam v svojem poklicu srednje medicinske sestre in zunaj delovnega okolja, kot glavno orodje med siceršnjimi sposobnostmi in znanji, pridobljenimi z izobrazbo.

Svoje izkušnje in sposobnost uspešno delim med svoje sodelavke, srednje, višje in visoko izobražene medicinske sestre, ki vse skupaj ustvarjamo timsko sodelovanje, ki temelji na skupnih in razumevajočih nivojih našega delovanja na delovnem mestu.

Svojo sposobnost uspešno usmerjam že leta kot uspešna koordinatorka delavnice joge. Udeležujem se raznih seminarjev s področja strokovnih znanj, kakor tudi delavnic za osebnostno rast. Pišem članke za Utrip, skupaj s sodelavkami z višjo in visoko izobrazbo, ki so preobremenjene z večjo odgovornostjo, z raznimi pripravami projektov, predavanj in seminarjev, ker stroka in sistem od njih veliko več zahtevata.

Dokler naše sodelavke z visoko izobrazbo veliko energije in prostega časa odgovorno posvetijo projektom in seminarjem, lahko medicinske sestre z nižjo izobrazbo te projekte in seminarje, ki nas usmerjajo v pridobivanje in spoznavanje še večjega in boljšega znanja, uporabnega v poklicu vseh medicinskih sester, s pridom koristimo.

Pri teh zadevah moramo biti odprte, razumevajoče in brez predsodkov, da so bolj izobražene medicinske sestre bolj cenjene in sposobne. Brez medsebojnega tekmovanja in rivalstva, ker je vsakdo od nas postavljen na svoje mesto pravega delovanja. Z eno besedo rečeno, sprejmimo sebe in se cenimo takšne, kot smo. Edino na ta način delujemo uspešno in zadovoljno, kot celota. Postajamo srečne medicinske sestre v svojem poklicu in našo srečo čuti okolje, v katerem delujemo in živimo.

Življenje je v resnici zelo preprosto, kar dajemo od sebe, se nam vrne. (Louise L. Hay)

Janja Filipović, srednja medicinska sestra, Ljubljana