Največji BDP beleži Kitajska, na prebivalca pa Rusija

Med državami BRIC ima največji BDP po pričakovanjih Kitajska (4300 milijard evrov oziroma več kot devet odstotkov svetovnega BDP). Sledijo Brazilija, Indija in Rusija. EU ima s svojimi 27 državami članicami skoraj trikrat višji BDP kot Kitajska, v primerjavi z vsemi štirimi državami BRIC pa je njen BDP še vedno višji za skoraj 50 odstotkov. Razlike v BDP na prebivalca ob tem razkrivajo resnične neenakosti med prebivalci teh držav: medtem ko denimo povprečen Rus dosega 61 odstotkov razvitosti povprečnega Evropejca, Brazilec 33 odstotkov in Kitajec 22 odstotkov, pa Indijec dosega le desetino evropske razvitosti.

EU sicer še naprej ostaja največja svetovna trgovinska sila, saj je njen delež v svetovni trgovini leta 2010 znašal 16,7 odstotka. A poudariti velja, da se njen položaj dolgoročno slabša, položaj Kitajske pa krepi. Druga največja trgovinska sila na svetu so ZDA, sledi Kitajska, medtem ko so Rusija, Indija in Brazilija relativno manj "pomembne".

EU iz leta v leto več uvaža iz držav BRIC. Narašča tudi izvoz, a ne tako hitro kot uvoz, s čimer se je posledično v zadnjih treh letih povečal njen primanjkljaj v blagovni menjavi. Po drugi strani pa se pomen EU za države BRIC počasi zmanjšuje (čeprav sta bloka med seboj največja partnerja). Uvoz iz sedemindvajseterice v države BRIC se je namreč v zadnjih petih letih znižal z 19 na približno 17 odstotkov, izvoz na staro celino pa je z 28 odstotkov padel na okoli 24 odstotkov.

EU je tako iz držav BRIC lani uvozila tretjino celotnega uvoza, v omenjeno četverico pa izvozila petino svojega izvoza. Polovico uvoza v države BRIC iz Evrope predstavlja strojna oprema, medtem ko Unija največ uvozi goriva in prav tako strojne opreme. Brazilija je sicer najbolj specializirana na področju kmetijstva, Rusija pri končnih izdelkih, Indija v storitvah, Kitajska pa v predelavi.

Najmlajši Indijci, najstarejši Evropejci

Ni treba posebej poudarjati, da se po številu prebivalstva s Kitajsko in Indijo ne more kosati nihče. Obe državi skupaj dosegata petino svetovnega prebivalstva, države BRIC pa imajo skupaj skoraj šestkrat večjo populacijo kot EU. Omembe vredno je, da so Evropejci v primerjavi s prebivalci teh držav precej stari. Delež mladih pod 15 let je denimo v Braziliji in Indiji (pa tudi na Kitajskem) občutno višji kot v EU, kjer je tudi delež starejših nad 60 let precej višji kot v državah BRIC. Tudi življenjska doba žensk in moških je na stari celini višja kot drugod, še posebej so očitne razlike med EU in Indijo, kjer moški živi v povprečju 14 let manj kot povprečni Evropejec, ženska pa 17 let manj kot njena evropska kolegica.

Projekcije rasti prebivalstva se v državah BRIC precej razlikujejo: Indija in Brazilija bosta beležili rast, čeprav bo prirast v Braziliji občutno manjši kot v Indiji, na Kitajskem se bo zaradi politike enega otroka število prebivalstva ustalilo, v Rusiji pa bo močno upadlo, pri čemer je zgovoren predvsem podatek, da se bo delež ljudi, sposobnih za delo, izrazito skrčil v Rusiji in na Kitajskem.

Bolj naklonjeni porokam kot Evropejci

Število naročnin na mobilne telefone in število avtomobilov kažeta na občutno večjo razvitost Brazilije in Rusije v primerjavi z Indijo in Kitajsko. Primerjava med EU in Rusijo pa pokaže, da imajo sicer Evropejci v povprečju več avtomobilov, a Rusi več uporabljajo mobilne telefone. Zanimiva je še primerjava med porokami in ločitvami. Brazilci, Rusi in Kitajci (za Indijo ni podatka) so bolj naklonjeni porokam kot Evropejci, a se Rusi po drugi strani hitreje ločujejo. Medtem ko je stopnja porok na Kitajskem dvakrat višja kot v EU, pa je stopnja razvez v obeh primerih enaka.