Za vse tiste, ki so pravice do otroškega dodatka, starševskega nadomestila, dodatka za veliko družino in pomoči ob rojstvu otroka letos že uveljavili in torej že imajo odločbe, se ne spreminja nič, je danes poudarila generalna direktorica direktorata za družino Ana Vodičar.

Prav tako bodo centri za socialno delo še po starem sistemu odločili o vlogah, ki so bile oddane pred uveljavitvijo varčevalnega zakona, torej pred 31. majem. Za tiste, ki bodo uveljavljali pravice po uveljavitvi zakona, pa bodo veljale nove določbe, je povedala.

Opozorila je, da se starševski dodatek z novim zakonom povišuje. Tako bodo višji znesek dobili vsi tisti, ki jim bo odločba izdana po uveljavitvi novega zakona, tudi če so vlogo vložili pred njegovo uveljavitvijo.

Odločbe za plačilo vrtca

Staršem, ki jim je center za socialno delo za leto 2012 že izdal odločbo o znižanem plačilu vrtca za drugega in vsakega nadaljnjega otroka, pravica do brezplačnega vrtca preneha 1. junija. Pristojni centri bodo zato staršem po uradni dolžnosti izdali nove odločbe o znižanem plačilu vrtca. Tem staršem torej ni treba oddajati nove vloge, pravi Vodičarjeva.

Centri ne bodo imeli dodatnega dela, ker jih bodo sistemsko podprli na ministrstvu za delo, je zagotovila. "Po predvidevanjih bodo nove, masovne odločbe o vrtcih izdane do 22. junija," je dejala. "To pomeni, da na ta račun ne bo kakšnih posebnih poračunov," poudarja.

Tisti, ki še niso prejeli odločbe, bodo po njenih besedah kasneje prejeli dve odločbi - ena bo veljala do konca maja, ena pa od 1. junija naprej.

Centri so do zdaj odločili o približno 50 odstotkih vlog glede vrtcev, torej o približno 6000 vlogah, je dejala.

"Odločbe se bodo po novem, razen izjemoma, vročale z dostavo v hišni predalčnik," je opozorila.

Učenci in dijaki ne bodo upravičeni do subvencije v višini ene šestine cene malice

Učenci in dijaki v novem šolskem letu ne bodo upravičeni do dodatne subvencije v višini ene šestine cene malice. "Ostaja pa osnovna subvencija," je spomnila.

Glede socialnih transferjev je dejala, da se tudi po novem zakonu, tako kot je določil že interventni zakon, ne usklajujejo. Izjema pa je usklajevanje osnovnega zneska minimalnega dohodka, je pojasnila.

Vloge za uveljavitev nadomestila za primer brezposelnosti, ki so bile oddane do uveljavitve zakona, bodo obravnavane po prejšnjem sistemu. Tiste, oddane po 31. maju, pa bodo obravnavane po novem - ne glede na to, kdaj je upravičencu prenehalo delovno razmerje, poudarjajo na ministrstvu.

Nižja nadomestila za brezposelnost

Zoran Kotolenko z ministrstva pa je omenil spremembo pri denarnih nadomestilih za čas brezposelnosti. "Spremembe so pri odmernem odstotku za odmero denarnega nadomestila za čas brezposelnosti. Če je bilo do zdaj prve tri mesece 80 odstotkov in v vseh naslednjih mesecih po 60, bo po novem prve tri mesece nespremenjeno, naslednjih devet mesecev 60 odstotkov in vse nadaljnje mesece 50 odstotkov," je dejal. Ukrep bo zadeval vse prejemnike denarnih nadomestil, ki jih je zdaj 34.500.

Glede znižanja največjega možnega zneska denarnega nadomestila je dejal, da je bil dozdajšnji največji možni bruto znesek 1050 evrov, po novem pa je 892 evrov. Ukrep se nanaša na približno 8000 ljudi.

Pri prejemnikih denarnega nadomestila se ukinja tudi bolniški stalež. "Ti prejemniki so do zdaj lahko v primeru, če so zboleli, dali denarno nadomestilo v mirovanje, ko pa so bili znova sposobni za iskanje zaposlitve, se jim je ta pravica znova aktivirala. Po novem pa tega ni več," je pojasnil.

15 milijonov evrov prihrankov

Vse omenjene spremembe po njegovih besedah prinašajo prihranek v višini približno 15 milijonov evrov.

Dotaknil se je še področja študentskega dela ter študentske prehrane. Ukinja se koriščenje študentskih bonov v času od osme ure zvečer do osme ure zjutraj ter med 15. julijem in 15. avgustom.

Poleg tega so začasno ukinjene nagrade k trajnostnemu razvoju družb po zakonu o štipendiranju, trajno pa tudi dodatek na dohodek k Zoisovi štipendiji, je dejal.