Vodoravno: 1. beseda, prevedena iz drugega jezika, 5. dnevi pred pustnim torkom in ta dan sam, 9. ozvezdje Rimščice, 11. kasko zavarovanje, 12. majhen splav, 15. kraj v Škofjeloškem hribovju, 18. rimska boginja jeze, 19. izsiljevalec v ameriškem okolju, 21. dokupljenje, 22. kemijski znak za natrij, 23. skrbnost, vnema (zastarelo), 24. pobotanje, 26. ime več Rusjanovih letal, 27. desni pritok Ljubljanice, 29. najenostavnejši alkohol, 31. kiselkakst okus vina, 32. kraj ali predmet, do katerega se hoče priti, 33. Hercegovec, 34. gorske reševalne sani, akija, 36. začetnici izumitelja Tesle, 37. ime ameriške igralke Gardner, 38. rezilna priprava, 40. brizgalka (zastarelo), 42. gnus, 44. ime koreografa Otrina, 45. egipčanski bog sonca, 46. država v JužniAmeriki, 49. morski losos, 50. raženj, 51. čutilo za vid, 52. čebuli podobna vrtnina, 53. zmaga pri šahu, 54. premišljevanje, 57. naprava za ogrevanje, 58. korner pri nogometu, 59. razcepljenje, 61. sodarstvo, 63. daljše časovno obdobje, 64. odrasel samec goveda, 66. kemijski znak za astat, 67. sila, potreba, 68. vrednostni papir, 70. živec (zastarelo), 71. hrvaški otok v Kvarnerju, 73. mehkost, 75. agavi podobna tropska rastlina, aloja, 76. sesek, 77. vrednost, valeur, 78. moški suknjič, cutaway, 80. zadnja in četrta črka abecede, 81. prebivalci Iberskega polotoka, 84. revež, siromak, 86. stoletje, 87. ime in priimek slovenskega pesnika in dramatika ("Požgana trava"), 89. največje jezero v JužniAmeriki, 91. drog za podaljšanje ojesa (narečno), 92. mehka, na zraku neobstojna težka kovina bele barve, 93. upanje, nadeja, 94. ime novinarja in humorista Fornezzija.

Navpično: 1. tropsko drevo, katerega semena vsebujejo tein, 2. predplačilo, 3. srednjeveška francoska denarna enota, 4. bajtar, kajžar, 5. neodločen položaj, 6. odtrganje in zdrsnjenje zemlje na strmem pobočju, 7. ženska v indijanskem okolju, 8. mošt, jabolčnik (štajersko), 10. italijanski pop pevec, 11. koronarna arterija, 12. manjša ptica pevka, 13. kemično sredstvo v prahu za zatiranje rastlinskih škodljivcev, 14. vezava, ki daje tkanini izrazite poševne črte, 15. pomanjkljivost, 16. pripadnica judovske vere, 17. lunino število, 20. nekdanji italijanski filmski komik ("Policaji in lopovi"), 23. peti mesec v letu, 25. glavno mesto Japonske, 28. razred kakovosti, 29. slovenska igralka (Ivanka), 30. solnica za divjačino, 35. član agrarne stranke, 38. nadev iz zmletih lešnikov, nougat, 39. vzvišen prostor, navadno iz desk, 40. matematični izraz, ki ima dva člena, dvočlenik, 41. lajanje, lajež, 43. vlak, ki vozi v Trst, 47. velika večplastna slaščica, 48. vzdevek ameriškega generala Dwighta Eisenhowerja, 49. kapljica tekočine, ki se izloči iz očesa, 52. rejec psov, 53. čebelji proizvod, 54. začetek jahanja, 55. ime pevke Vrčkovnik, 56. manjša, nizka, navadno lesena posoda z dvema ušesoma, škaf, 57. želja, zahteva, 58. glavno mesto Ukrajine, 60. majhen pirog, 61. gručasta vas v spodnji Vipavski dolini, 62. alkoholna pijača, ki se pridobiva iz sladkornega trsa, 65. priprava za kvačkanje, 68. človek, ki živi neurejeno, ne oziraje se na družbene norme, 69. okret, 70. nadzemni deli repe, 72. težek žlahtni plin (Xe), 74. glasno izgovorjeno ime, 78. navedek, 79. učno sredstvo, 82. reditev, 83. dejstvo, da je tiskano delo dano v prodajo, 85. sukanec, 86. list nekdanjih vajevcev, 88. okrajšano srbsko ime Aleksandar, 90. staro kitajsko brenkalo s sedmimi strunami.