Predsednik sveta regije in trboveljski župan Vili Treven je po seji povedal, da se bodo najprej obrnili na ministra za infrastrukturo in prostor Zvonka Černača, Vlado RS pa bodo pozvali k čimprejšnjemu obisku Zasavja.

Zasavski politiki in gospodarstveniki bi državnike radi seznanili ne le s problematiko RTH, temveč tudi o splošnem stanju v regiji, predvsem v povezavi s Termoelektrarno Trbovlje in o z njo povezanih dejavnostih. Njihov obstoj je namreč povezan z dobavo domačega premoga, tega pa bodo lahko kopali le, če bodo odprli nov rudnik Brnica v Hrastniku.

Da bi spodbudili dialog z državo, se bodo udeleženci včerajšnje seje v ponedeljek sestali še z vodji vseh političnih strank v zagorski, trboveljski in hrastniški občini, da se skupaj dogovorijo o nadaljnjih aktivnostih, je povedal Treven. Na vprašanje, kaj bodo storili, če država ne bo imela posluha zanje, je odgovoril, da v tem primeru regijo, predvsem pa občino Trbovlje, kjer je že zdaj visoka stopnja brezposelnosti, čaka črna prihodnost. Že samo v primeru zaprtja RTH bi se stopnja brezposelnosti povzpela na več kot 20 odstotkov, če bi zaprli še TET, pa bi bilo brezposelnih več kot 30 odstotkov delovno aktivnih Trboveljčanov, je dejal Treven. Poleg negotove socialne slike je opozoril še na nujno sanacijo degradiranih rudniških površin, saj bi v nasprotnem primeru meteorne vode iz zbiralnikov in plazovita pobočja utegnili ogrožati ljudi in njihovo premoženje.