Dolga vrsta za podaljšanje osebnega dokumenta

Pred vratarsko ložo v zgradbi Občinskega ljudskega obora Vič-Rudnik se je pred pol stoletja vila doga vrsta čakajočih na podaljšanje stare ali izdajo nove osebne izkaznice. Zapleteni postopek podaljševanja ali izdaje novega osebnega dokumenta je namreč v tistih časih trajal veliko dlje kot dandanes. dn