Med priimki v Sloveniji je priimek Podgornik skupaj s priimki Dobnik, Iskra, Kržišnik, Leskovec na 376.-381. mestu za priimkom Grah na 375. in pred priimkom Gros na 382. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. januarja 2011 s priimkom Podgornik podpisovalo 656 (1971: 698; 1997: 692; 2010: 652) prebivalcev Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v goriški 357 ali 54,4 odstotka, v osrednjeslovenski 115 ali 17,5 odstotka, v podravski 75 ali 11,4 odstotka, v savinjski 29 ali 4,4 odstotka, v gorenjski 27 ali 4,1 odstotka, v obalno-kraški 25 ali 3,8 odstotka itd.

Priimek Podgornik je tudi sestavina dvojnih priimkov. Takih priimkov je bilo konec leta 1997 skupno 28, in sicer 19 s priimkom Podgornik na prvem in 9 na drugem mestu, denimo Podgornik Hvala, Podgornik Kastelic, Podgornik Kenda, Podgornik Miklavec, Podgornik Rijavec ter Čermelj Podgornik, Milost Podgornik, Velikonja Podgornik.

Iz zapisov v starih listinah je razvidno, da je priimek Podgornik na slovenskem ozemlju obstajal že v začetku 16. stoletja, denimo Paule Podgornikh, župan v Čepovanu (gl. Gospostvo, pravica in tlaka v goriškem uradu 1523).

Priimek Podgornik izhaja iz naselbinskih imen Podgora, Podgorje. Tvorjen je iz svojilno-pridevniškega *podgorni (prebivalec) s priponskim obrazilom -ik in je prvotno pomenil 'prebivalec Podgore, Podgorja ali prišlek iz Podgore, Podgorja'. Po Atlasu Slovenije so na slovenskem ozemlju dva mestna predela Podgora, 10 naselij in 8 zaselkov Podgora, naselja Podgora Krapinska, Podgora pri Dolskem, Podgora pri Ložu, Podgora pri Zlatem Polju, Podgora Turkovska, naselje in zaselek Podgorci, zaselek Podgore, 7 naselij Podgorje ter Podgorje ob Sevnični, Podgorje pod Čerinom, Podgorje pod Resevno, Podgorje pri Letušu, Podgorje pri Pišecah.

Iz zgoraj omenjenih naselbinskih imen izhajata tudi pogostejši priimek Podgoršek in priimek Podgorski. Prvi je tvorjen iz svojilno-pridevniškega *podgorski (prebivalec) s priponskim obrazilom -jak. Njegovi starejši obliki sta Podgorščak in Podgoršak. Priimek Podgorski je nastal iz svojilno-pridevniškega *podgorski (prebivalec). Prvotni pomen priimkov Podgoršek, Podgorščak, Podgoršak in Podgorski je bil 'prebivalec Podgore, Podgorja ali prišlek iz Podgore, Podgorja'.