Porodniško nadomestilo, ki pomeni nadomestilo v prvih treh mesecih po rojstvu otroka, tudi po uvedbi zakona za uravnoteženje javnih financ ni spremenjeno. To pomeni, da za prve tri mesece znaša 100 odstotkov osnove plače in navzgor ni omejeno.

Spreminja pa se starševsko nadomestilo, ki zajema dopust za nego in varstvo otroka nadaljnjih devet mesecev porodniškega dopusta, očetovski in posvojiteljski dopust. Po novem znaša 90 odstotkov osnove plače oz. 100 odstotkov, kadar osnova ne presega 763 evrov.

Starševsko nadomestilo je tudi po novem omejeno navzgor in ne sme presegati dvakratnika povprečne mesečne plače v državi, kar znaša 1888 evrov neto mesečno. Po stari zakonodaji je bilo starševsko nadomestilo navzgor omejeno z 2,5-kratnikom.

Spremembe veljajo samo za tiste, ki bodo vlogo vložili po uveljavitvi zakona za uravnoteženje javnih financ. Za tistega, ki je vlogo že oddal, se upošteva do zdaj veljavna zakonodaja.

Za nove upravičence višji starševski dodatek

Starševski dodatek pa se zvišuje, vendar to velja le za nove upravičence. Ti bodo po novem mesečno prejemali 251 evrov. Tisti upravičenci, ki že imajo odločbo ali so že vložili vlogo, bodo še naprej prejemali starševski dodatek v višini 196 evrov mesečno.

Pomoč ob rojstvu otroka po novem zakonu ni več univerzalna pravica, temveč je omejena s premoženjskim cenzusom. Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima vsak otrok, katerega mati ali oče imata stalno prebivališče v Sloveniji, povprečni mesečni dohodek na družinskega člana pa ne sme presegati 64 odstotkov neto povprečne plače, kar znaša približno 610 evrov na člana.

Za tiste, ki so vlogo za pravico do pomoči ob rojstvu otroka vložili pred uveljavitvijo novega zakona, bodo upravičeni do pomoči ob rojstvu otroka po starem sistemu.

Izplačilo otroškega dodatka do 4. dohodkovnega razreda ostaja nespremenjeno. Gre za dohodkovne razrede, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 42 odstotkov povprečne neto plače. Višina dodatka v 5. in 6. dohodkovnem razredu, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 64 odstotkov povprečne neto plače, se zniža za 10 odstotkov. Ukinja pa se 7. in 8. dohodkovni razred.

Dodatek za veliko družino le enemu od staršev

Otroški dodatek za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta starosti v prvem dohodkovnem razredu, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 odstotkov povprečne neto plače, znaša za prvega otroka 114 evrov. Takšen otroški dodatek v 6. dohodkovnem razredu, kjer znaša povprečni mesečni dohodek na osebo od 53 do 64 odstotkov povprečne neto plače, pa je 27 evrov.

Po novem zakonu ima pravico do dodatka za veliko družino eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci skupno prebivališče v Sloveniji in povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 64 odstotkov povprečne neto plače.

Po simulacijah naj bi dodatek za veliko družino še naprej prejemalo približno 25.000 upravičencev (prej 30.000 upravičencev). Konkretno to pomeni, da bo dodatek za veliko družino še naprej dobila družina, kjer vsak od staršev zasluži približno 1500 evrov neto plače mesečno.

Mladinski svet Slovenije: Mladi bojo izgubili več kot drugi

Postopki za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, ki so jih upravičenci začeli pred uveljavitvijo novega zakona, se končajo po takrat veljavnih predpisih.

V Mladinskem svetu Slovenije (MSS) menijo, da bodo mlade družine po tem zakonu izgubile več kot druge skupine prebivalstva. "Mladi so v obdobju, ko ustvarjajo družine in gradijo svoje življenje," je za STA dejala Sara Berglez iz MSS. "Njihove izdatki so veliko večji, socialne varnosti, kot jo imajo vsaj v osnovi druge družbene skupine, pa nimajo," je opozorila. Političnim odločevalcem so že poslali svoje stališče do zakona, je povedala.

Civilna iniciativa za družino in pravice otrok, Družinska pobuda in Zavod iskreni.net so v izjavah za javnost že v aprilu opozorili na posledice, ki bi jih ob uvedbi takrat predlaganih varčevalnih ukrepov čutile družine. Besedilo zakona je bilo sicer pozneje nekoliko spremenjeno.