"Potrošnja gospodinjstev in države je bila višja od pričakovanj, saj so bili tekoči podatki precej slabši," pravijo na Umarju. Ob tem pa direktor Umarja Boštjan Vasle opozarja, da se globok padec ohranja pri investicijah, ki so se na letni ravni zmanjšale za 10,5 odstotka.

Pri tem so bruto investicije upadle za 10,9 odstotka, spremembe zalog pa so k rasti prispevale 0,3 odstotne točke.

Največji del pozitivnega impulza je odpadel na gospodinjstva, ki so potrošnjo povečala za 1,4 odstotka. Povečala se je predvsem potrošnja za blago dnevne rabe, po drugi strani pa nakupi trajnega blaga še ne dosegajo vrednosti izpred enega leta. Vasle pri tem poudarja, da razmere na trgu dela ostajajo še naprej zaostrene, trošenje trajnih dobrin pa upada.

Mednarodna menjava se je v prvem četrtletju pričakovano dodatno upočasnila, je pa k rasti vseeno prispevala 1,4 odstotne točke. Rast izvoza je na medletni ravni znašala 0,9 odstotka, medtem ko se je na primer v enakem obdobju lani izvoz na letni ravni povečeval še za 10,9 odstotka.

Obseg BDP Slovenije se je v prvem letošnjem četrtletju po prvih ocenah državnega statističnega urada v letni primerjavi po nedesezoniranih podatkih realno zmanjšal za 0,2 odstotka. Po višini padca BDP je začetek letošnjega leta podoben tretjemu četrtletju lani, hkrati pa je padec bistveno nižji, kot je bil konec lanskega leta.

V zadnjih treh mesecih lanskega leta se je slovensko gospodarstvo po nedesezoniranih podatkih na letni ravni realno namreč skrčilo za 2,8 odstotka, v trimesečju pred tem pa za 0,5 odstotka.

Po podatkih, prilagojenih na vpliv sezone in števila delovnih dni, pa se je slovenski BDP v prvih treh mesecih leta na letni ravni skrčil za 0,8 odstotka, v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem pa se je gospodarstvo celo okrepilo za 0,2 odstotka.

Slovenija je tako tehnično izšla iz recesije, potem ko se je na četrtletni ravni gospodarstvo pred tem krčilo štiri trimesečja zapored.