Komisija izvaja sistemski nadzor, ker ugotovitve, ki temeljijo tudi na mednarodnih protikorupcijskih standardih in izkušnjah, kažejo, da klasični načini dela nadzornih organov - na primer posamična obravnava prijav korupcije, odkrivanje prekrškov in kaznivih dejanj ter podobno - sami zase niso dovolj učinkoviti pri preprečevanju in obvladovanju sistemske korupcije.

Z razvojem metodologije sistemskega nadzora je komisija začela lani, občino Kamnik pa je, kot navajajo, izbrala zato, ker gre za srednje veliko občino, v kateri je hkrati tudi sedež upravne enote.

"Župan občine Kamnik Marjan Šarec in občinska uprava so se na nadzor komisije odzvali zelo pozitivno, nadzorni skupini pa zagotavljajo nemoteno izvajanje nadzora ter dostop do vseh zahtevanih podatkov in gradiv," pojasnjuje komisija.

Protikorupcijska komisija želi s sistemskim nadzorom povečati preglednost postopkov ter odgovornost organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov. Cilj nadzora je tudi okrepiti znanje in poklicno integriteto javnih funkcionarjev ter javnih uslužbencev na lokalni ravni, da lahko v svojem okolju učinkovito in uspešno uresničujejo naloge in izvajajo ukrepe, ki jih določa zakon v zvezi s preprečevanjem ter razkrivanjem koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj.