"Na ministrstvu smo se več čas zavedali, kako pomembno je to vprašanje, tudi glede na dejstvo, da so v teku prireditve ob Evropski prestolnici kulture, ki skoraj v celoti potekajo na osnovi avtorskih pogodb. Veseli smo, da je bilo to vprašanje rešeno in da nova določila ne bodo birokratsko bremenila zavodov, bodo pa zagotovo povečala transparentnost, kar je seveda v javnem interesu," besede ministra povzema izjava za javnost.

Turk je tudi zagotovil, da bodo na ministrstvu pospešili vse postopke, da pri izdajanju soglasij, ki jih določa novi zakon, ne bi prišlo do zastojev, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ). ZUJF namreč določa, da soglasje za sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb za javne visokošolske in raziskovalne zavode da upravni odbor javnega zavoda. Za javne zavode, katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, financer pa država, da soglasje svet javnega zavoda s predhodnim soglasjem pristojnega ministra. Za javni zavod RTV Slovenija pa daje soglasje za sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb programski svet tega zavoda.

Vlada je sklep, s katerim je prepovedala sklepanje novih avtorskih in svetovalnih pogodb v javnem sektorju, sprejela marca. S tem je povzročila nemalo zaskrbljenosti, saj bi izvajanje sklepa utegnilo povzročiti zastoj dela, neizpolnjevanje programskih obvez in poslovno škodo v javnih zavodih na področju kulture.

Sklep je dopuščal izredno sklepanje pogodb z izrecnim dovoljenjem vlade. Nekateri zavodi so zato podpisane avtorske pogodbe pošiljali na MIZKŠ, a nanje niso prejeli odgovora.