ZSSS bo v petek na novinarski konferenci podrobno predstavila razloge za ustavno presojo zakona. Pobuda je po Zorkovih besedah že pripravljena, vložili pa naj bi jo po novinarski konferenci.

Vložitev ustavne presoje zakona so že napovedali v Sindikatu ministrstva za obrambo, ki je član ZSSS. Kot so sporočili iz sindikata, so se za to odločili zaradi nepravičnega in neustavnega stanja.

Predsednik Sindikata ministrstva za obrambo Darko Milenkovič je v sredo napovedal, da bodo v primeru neuspeha ustavne presoje zakona uporabili druga pravna sredstva, kot so individualne tožbe in sodišča.

"Če z ustavno presojo uspemo, varovane plače ne bodo ukinjene in bodo plače varovancev padle namesto za 18, za osem odstotkov," je pojasnil. Dodal je, da bo vlada morala tudi "poklekniti" in preostalim javnim uslužbencem izplačati regres v višini 692 evrov bruto.

Glede vprašanja regresa za leto 2012 pa so v sindikatu prepričani, da posega v regres za letos ne sme biti, ker so ga v mnogih javnih zavodih že izplačali.

Zorko je kot tretji ukrep, ki ga bodo dali v presojo ustavnemu sodišču, navedel določbo o prenehanju pogodbe o zaposlitvi oz. prisilno upokojevanje. Zakon določa, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka preneha veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik prvi delovni dan po izteku dveh mesecev od izpolnitve pogojev. Ne glede na prejšnjo določbo pa javnemu uslužbencu pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, če se delodajalec in javni uslužbenec za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v roku dveh mesecev od izpolnitve pogojev za upokojitev dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja, piše v zakonu.

Minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak je v zvezi z napovedjo ustavne presoje v sredo povedal, da ta nima povezave z uveljavitvijo tega zakona. Tudi če bi zaradi varovanih plač in regresa za letni dopust prišlo do zadržanja, pa je velika večina zakona za uravnoteženje javnih financ "pod streho, kar je ključno", je pojasnil minister.