ZSSS bo v petek na novinarski konferenci podrobno predstavila razloge za ustavno presojo zakona. Pobuda je po Zorkovih besedah že pripravljena, vložili pa naj bi jo po novinarski konferenci.

Vložitev ustavne presoje zakona so že napovedali v Sindikatu ministrstva za obrambo, ki je član ZSSS. Kot so sporočili iz sindikata, so se za to odločili zaradi nepravičnega in neustavnega stanja.

Predsednik Sindikata ministrstva za obrambo Darko Milenkovič je v sredo napovedal, da bodo v primeru neuspeha ustavne presoje zakona uporabili druga pravna sredstva, kot so individualne tožbe in sodišča.

"Če z ustavno presojo uspemo, varovane plače ne bodo ukinjene in bodo plače varovancev padle namesto za 18, za osem odstotkov," je pojasnil. Dodal je, da bo vlada morala tudi "poklekniti" in preostalim javnim uslužbencem izplačati regres v višini 692 evrov bruto.

Posega v regres letos ne sme biti?

Glede vprašanja regresa za leto 2012 pa so v sindikatu prepričani, da posega v regres za letos ne sme biti, ker so ga v mnogih javnih zavodih že izplačali.

Zorko je kot tretji ukrep, ki ga bodo dali v presojo ustavnemu sodišču, navedel določbo o prenehanju pogodbe o zaposlitvi oz. prisilno upokojevanje. Zakon določa, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka preneha veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik prvi delovni dan po izteku dveh mesecev od izpolnitve pogojev. Ne glede na prejšnjo določbo pa javnemu uslužbencu pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, če se delodajalec in javni uslužbenec za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v roku dveh mesecev od izpolnitve pogojev za upokojitev dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja, piše v zakonu.

Minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak je v zvezi z napovedjo ustavne presoje v sredo povedal, da ta nima povezave z uveljavitvijo tega zakona. Tudi če bi zaradi varovanih plač in regresa za letni dopust prišlo do zadržanja, pa je velika večina zakona za uravnoteženje javnih financ "pod streho, kar je ključno", je pojasnil minister.

Šušteršič ne pričakuje zaustavitve veljavnosti varčevalnega zakona

Minister za finance Janez Šušteršič ne pričakuje, da bi zaradi pobude za ustavno presojo zakona za uravnoteženje javnih financ prišlo do zaustavitve veljavnosti zakona. Pobudniki bi namreč morali ustavno presojo utemeljiti z nastankom protiustavnih posledic, ki pa jih v izpodbijanih členih ni, je po današnji seji vlade ocenil minister.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je danes napovedala, da bo v petek vložila pobudo za presojo ustavnosti nekaterih členov zakona za uravnoteženje javnih financ. Izpodbijati nameravajo člene, ki govorijo o varovanih plačah, regresu za letni dopust za leto 2012 in prisilnem upokojevanju.

Finančni minister Šušteršič pa je po današnji seji vlade poudaril, da sama pobuda za ustavno presojo zakona njegovega izvajanja ne zadrži. Že v preteklosti so bili sicer primeri, ko je ustavno sodišče zadržalo izvajanje takšnega zakona, vendar bi morali pobudniki to utemeljiti z nastankom protiustavnih posledic, je poudaril minister. "Mislim, da v členih, o katerih se je govorilo v zadnjih dneh, teh nepopravljivih posledic ni," je pojasnil.

Šušteršič: Proračun bomo lahko izvrševali v začrtanem okviru

Če se regres najprej izplača polovično na osnovi zakona in ustavno sodišče čez nekaj mesecev presodi, da bi se moral v celoti, se to po njegovih besedah da popraviti tako, da se izplača preostanek. Argumentov za zaustavitev zakona je tako po njegovi oceni zelo malo, na strani vlade pa so "argumenti nujnosti takšnega ukrepanja" oz. javnofinančnih razmer v državi.

Šušteršič je še poudaril, da zakon obenem omogoča, da primanjkljaj ostane v začrtanih okvirih. Zaradi dogovorov s sindikati in parlamentarne razprave bo učinek ukrepov letos približno za 130 milijonov evrov manjši, vendar pa ima vlada na razpolago tudi druge ukrepe. Z iskanjem rezerv se po njegovih besedah vlada že ukvarja in se bo ukvarjala tudi v prihodnjih tednih. "Imamo dovolj orodij v rokah, da bomo lahko proračun izvrševali v začrtanem okviru," je še pojasnil.

Povedal je še, da se bo z zakonom za uravnoteženje javnih financ plača javnemu uslužbencu s 1. junijem povprečno znižala za okoli tri odstotke, pri čemer je posamezno znižanje odvisno od tega, v katerem delu javnega sektorja je uslužbenec in v kateri plačni razred je uvrščen.

Glede varovanih plač, ki bodo tudi predmet ustavne presoje, pa je povedal, da je predlog za njihovo odpravo prišel s sindikalne strani.