Krški svetniki del sejnin namenili socialno ogroženim Krški občinski svetniki so na zadnji seji ob seznanitvi s podatki, da je stopnja brezposelnosti na območju občine dosegla že 14,9 odstotka ter da je bilo maja socialno najbolj ogroženim izplačanih kar 823 denarnih pomoči, sklenili, da za reševanje njihovih stisk namenijo po 37 evrov od svojih sejnin. Omenjeni denar bodo v enakih deležih razdelili med Karitas in Rdeči križ, katerih terenski aktivisti po mnenju svetnikov lahko najbolj objektivno presodijo, katere družine so te pomoči najbolj potrebne. es