Maribor Forum slovanskih kultur organizira večer klasične slovanske glasbe, na katerem bodo s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija nastopili trije vrhunski umetniki, in sicer ruski dirigent Mihail Jurovski, hrvaški pianist Dejan Lazić in beloruski violončelist Ivan Karizna.

Forum slovanskih kultur se zavzema za ohranjanje in razvijanje kulturnih vrednot, tradicij in vsebin, ki družijo države, kjer govorijo slovanske jezike. Spodbuja sodelovanje teh držav na področju kulture, izobraževanja, znanosti, razvija kulturne izmenjave, pripravlja srečanja in omogoča nastajanje skupnih projektov. Po besedah predsednice Foruma mag. Andreje Rihter v Forumu verjamejo, da se lahko le z "oživčenjem" slovanske ustvarjalnosti, povezovanjem in prenašanjem impulzov slovanske kulture, znanosti in umetnosti, še bolj pa njenega ustvarjalnega naboja in dediščine slovanska duhovna kultura suvereno vključi v globalni medkulturni dialog in globalni kulturni milje. "Zato s programi sodelovanja spodbujamo skupne kulturne, izobraževalne in raziskovalne projekte, omogočamo mobilnost umetnikov, ustvarjamo povezovalno platformo in se trudimo ne le za kakovostno podporo slovanskemu sodelovanju, pač pa za spreminjanje družbenih pogojev za odprto in plodno ustvarjalnost slovanskih kultur."

V tem duhu so pripravili tudi nocojšnji koncert, na programu katerega bodo dela Kralj Matjaž Matije Bravničarja, Koncert št. 2 v F-molu za klavir in orkester, op. 21 Frederica Chopina, Variacije na rokokojsko temo v A-duru za violončelo in orkester, op. 33 P. I. Čajkovskega in Slovanski plesi Antonina Dvoraka. nr