To je čas, ki ga ima posameznik zunaj svojih obveznosti in ni namenjen le oddihu in rekreaciji ter zabavi, temveč tudi razvoju osebnosti in samopodobe, poleg tega pa je to tudi čas, v katerem posameznik pridobiva neformalno izobrazbo in osebnostno raste.

Raziskava, ki so jo naredili pri DZS, enem vodilnih založnikov za srednje šole, je pokazala, da imajo dijaki pri določenih predmetih večje težave in zato za učenje porabijo več časa, kot bi ga sicer, tudi zato, ker nimajo ustreznih gradiv. Več učenja pa pomeni manj prostega časa, ki ga ljudje potrebujemo tudi zato, da lahko ponovno vzpostavimo ravnotežje v organizmu, ki se ob naporih in naprezanjih poruši.

Na trg prihaja zbirka s pomenljivim imenom Obvladam, ki je prva tako celostno zasnovana zbirka za samoučenje pri nas. Z njeno pomočjo bodo dijaki prišli učinkovito in varno do uspeha v šoli, ob tem pa bodo porabili manj časa, kot bi ga, če bi se učili zgolj iz predpisanih učbenikov. In katere so prednosti zbirke Obvladam? Obvladam je več kot učbenik in več kot zbirka nalog; je zbirka vsega najpomembnejšega, kar dijak potrebuje za uspeh v šoli. Odlikujejo jo kratki povzetki razlag, ki vključujejo pravila, definicije in pomembnejša dejstva, rešene primere s postopnim prikazom reševanja ter velik izbor nalog z rešitvami. Poleg tega so sestavni del zbirke tudi namigi in opozorila, nepogrešljivi kratki napotki med razlago in vajami, ki pripomorejo k lažjemu reševanju nalog. Zbirka vključuje tudi teste, ki so opremljeni s točkovnikom. S pomočjo zbirke Obvladam bo mladostnik bolj samozavesten glede svojega znanja ter bo k izpitu pristopil bolj suvereno - in uspeh bo prav gotovo sledil.