Maribor V SNG Maribor bodo nocoj uprizorili zadnjo premiero v letošnji sezoni, dramo Denisa Diderota in Jeana Racina Paradoks o igralcu v režiji Sebastijana Horvata.

Denis Diderot (1713-1784) je eden najpomembnejših predstavnikov francoskega razsvetljenskega gibanja v drugi polovici 18. stoletja, ki so s svojimi nazori in delom pripravljali pot duhovni in družbeni revoluciji ob koncu stoletja. Kot dramatik je uvedel novi slog drame, zvrst "resne komedije" ali "meščanske drame", s katero je želel prenoviti gledališko umetnost v duhu takratnega meščanstva. Vrhunec njegovih gledaliških razglabljanj predstavlja Paradoks o igralcu (1778), ki na primeru kritičnega presojanja dela in življenja velikih igralk in igralcev govori o občih zakonitostih umetnosti igre in naravi človeških značajev. Gre za prvo evropsko (teoretično) razpravo o igralski umetnosti, v odnosu do katere so se pozneje razvile vse druge.

V gledališkem listu je Andraž Golc zapisal, da pomeni Paradoks o igralcu pomemben prelom v zgodovini odnosa do (gledališke) igre. "Da lahko igralec ustvari lik, ki je prepričljiv, ki je 'resničen', po Diderotovem mnenju ni dovolj, da so čustva avtentična do tega je pravzaprav precej nevtralen pač pa ga mora razumsko obdelati do te mere, da vsak njegov premik in vsaka izrečena beseda v gledalcu dosežeta ravno tisti učinek, ki si ga je zastavil za cilj."

Režiser Sebastijan Horvat, tudi avtor priredbe Diderotovega besedila, je ekipo igralcev in drugih soustvarjalcev tokrat popeljal k temeljnim dilemam igralskega ustvarjanja (z rekonstrukcijo gledališča Diderotovega časa), hkrati pa je Paradoks o igralcu ustvaril na novo, upoštevaje današnje razumevanje umetnosti igre in položaj igralcev, ki ga imajo v družbi, ter na tak način radikaliziral vprašanje o smislu ustvarjanja gledališča. nr