"Poleg okoljske agencije čistočo Ljubljanice spremljamo tudi na občini. Meritve pred izlivom Bezlanovega grabna, za izlivom Malega grabna in pri čistilni napravi so pred letom 2010 kazale, da reka ni primerna za kopanje, lani pa je bila voda na posameznih mestih občasno že dovolj čista. Vendar za varno kopanje to ni dovolj," so povedali na oddelku za varstvo okolja mestne občine.

Največji onesnaževalec Ljubljanice so dejansko njeni pritoki. "Območja ob Malem grabnu, Gradaščici ter Ižici bo treba sanirati. V teh vodotokih se pojavljajo bakterije fekalnega izvora. Poleg teh so za slabo stanje v vodi krive tudi tehnološke vode, ki so sedimentne kamnine v rečnem koritu onesnažile s težkimi kovinami," so še povedali na občini in dodali, da bo voda v Ljubljanici veliko čistejša, ko bodo na kanalizacijo priklopljene vse hiše na Rakovi Jelši.