Po Vizjakovih besedah bodo hkrati s tem obravnavali tudi kolektivno pogodbo za policiste. Zadnji dnevi so namreč prinesli tudi že oblikovanje vsebinskih stališč glede normativnega dela kolektivne pogodbe, kjer so po ministrovih besedah opredelili specifike policistov, na primer glede letnega dopusta in podobno.

Minister osebno ocenjuje, da je vsebina sporazuma še vzdržna za vlado, obenem pa je glede na prejšnji sporazum, ki ga je vlada že potrdila, korak naprej tudi za policiste.

Petrovič: Dokončne odločitve v sredo

Predsednik Sindikata policistov Slovenije Zoran Petrovič je potrdil, da so dosegli dogovor. A kot je dodal, ga morajo še preučiti. Dokončne odločitve bodo po njegovih besedah padle v sredo. Tudi Petrovič o vsebini sporazuma ni želel govoriti. Dejal je le, da je dogovor v okviru mandata, ki ga ima, zdaj pa se bodo morali dogovoriti, kako naprej.

Je pa Vizjak potrdil, da predlog dogovora vključuje tudi umik referendumske pobude o zakonu za uravnoteženje javnih financ. Poudaril je, da so bili okvirji, znotraj katerih so potekala pogajanja, da sporazum ne posega v obstoječe dogovore z drugimi sindikati, da ne posega v zakon za uravnoteženje javnih financ in v sistem plač v javnem sektorju.

"Mi izključno opredeljujemo določene specifike, ki se nanašajo na policiste, njihov način dela, kadrovsko zasedenost glede na normative in podobno," je pojasnil Vizjak. Novo besedilo predloga sporazuma tako po njegovih besedah policistom ne prinaša nekih dodatnih stvari, ampak gre za "preciziranje in dodatno obdelavo" obstoječih.

Vizjak: Šli smo sindikatom naproti in ostali znotraj obvladljivega

Podrobnejšo predstavitev dogovora je napovedal za sredo, če bo pred tem potrjen na vladi in organih sindikatov. Na vprašanje, ali bi se lahko ponovil scenarij iz prejšnjega tedna, ko sporazuma zaradi nasprotovanja članstva v sindikatih niso podpisali, pa minister odgovarja, da je to možno.

"Ta scenarij se lahko zgodi tudi na vladni strani," je dodal in pojasnil, da je bilo namreč že ob sporazumu iz prejšnjega tedna ocenjeno, da "smo na robu", s tem pa "gremo še nekoliko naprej". A kot je ponovil, so po njegovem mnenju šli sindikatom naproti in hkrati ostali "še znotraj obvladljivega".

Kot je pojasnil Vizjak, mora biti zakon za uravnoteženje javnih financ v uradnem listu objavljen že v sredo. V kolikor bi se uresničil scenarij, ko ena od strani ne bi pristopila k podpisu sporazuma, bi po Vizjakovih besedah gotovo sledilo nadaljevanje zbiranja podpisov za referendum, ustavna presoja referendumske pobude in negotove razmere v Sloveniji.