Pobudo, ki je po besedah Podbregarja doživela pozitiven odziv, je LDS že posredoval strankam Zares, Trs in Demokratični stranki dela, pa tudi nekaterim civilno družbenim gibanjem. Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil predsednik LDS, stranke ostajajo samostojne in gre pri pobudi za njihovo vsebinsko povezovanje, kaj bo čas prinesel, pa bodo še videli.

Za zdaj je njihov cilj "oblikovanje vsebine, ki bo dala napredek Sloveniji, v prihodnosti pa tudi priti v parlament".

Da je nastopil čas za oblikovanje tretjega političnega bloka, LDS prepričujejo "politične, socialne, ekonomske in vrednostne razmere v Sloveniji". Možnost tretje izbire je dana vsem tistim, ki verjamejo, da "nas trenutno ne vladajoča desnica in ne opozicijska levica ne zadovoljita v svojem političnem ravnanju in programskih rešitvah, kot tudi ne s poštenimi nameni".

Rast in povezovanje vseh, ki so izgubili zaupanje

"Nenehno paktiranje posameznih opozicijskih strank z vladajočo desnico, celo ob deklaraciji svoje privrženosti socialdemokratični ideji, kot tudi nemoč in nejasna politično-programska orientacija opozicijskih parlamentarnih strank od nas terjajo premislek, kako ustvariti prostor in razmere, ki bodo omogočile rast in povezovanje vseh, ki so izgubili zaupanje tako v prvi kot v drugi politični blok," je dejal Podbregar.

Po njegovih ocenah bi bilo tudi dobrodošlo, da bi se na sobotnem kongresu SD slika socialdemokracije izčistila.

Podbregar se je odzval tudi na pobudo Gibanja odgovornih, ki poziva k spremembi dosedanjih vzorcev vodenja države. Po mnenju predsednika LDS potrebujemo politične stranke in gibanja, "žal pa imajo določena gibanja hibridno vlogo" in želijo "vplivati na tiste organizacije, ki imajo točno določeno vlogo". Takšna gibanja po njegovem mnenju zavajajo javnost. Ali je šlo pri omenjeni pobudi za zavajanje, je po njegovem preuranjeno reči, toda "glede na način in določene sebe, ki so bile nedavno tudi v nekaterih drugih gibanjih, ki so prerasle v stranke, bi se lahko reklo, da v dolgoročnem smislu lahko pride do zavajanja".

V Pozitivni Sloveniji se ne strinjajo z LDS

V Pozitivni Sloveniji pa se ne strinjajo z mnenjem LDS, da je politični prostor razdeljen na dva politična bloka. "Nenazadnje se že v delovanju obeh parlamentarnih opozicijskih strank kažejo razlike - tako programske kot tudi politične," so zapisali. Zato po njihovem mnenju ni mogoče govoriti o nekem skupnem opozicijskem političnem bloku.

Ob tem so spomnili, da so v PS že pred časom začeli s posveti, na katere so vabljene vse stranke iz levosredinskega političnega prostora, torej tudi LDS. Ta stranka se posvetov, katerih namen je razprava o konkretnih težavah, s katerimi se sooča država, tudi udeležuje in na njih konstruktivno sodeluje, so še sporočili iz PS.

SD: Zunajparlamentarne stranke očitno potrebujejo neko povezovanje

V SD očitke LDS v celoti zavračajo. Po mnenju vodje poslanske skupine SD Janka Vebra zunajparlamentarne stranke "očitno potrebujejo neko povezovanje, če želijo opozoriti na to, da obstajajo". "Vse, kar se dogaja, je pač dogajanje z namenom, da opozarjajo javnost, da obstajajo in da s tem upravičijo svoj obstoj," v odzivu na pobudo LDS ocenjuje Veber.

Zavrnil je očitke glede paktiranja SD s koalicijo, ob čemer je spomnil na potrebno sodelovanje pri sprejemanju ustavnih sprememb in tudi na dogovarjanje glede ukrepov za rešitev krize. "Ne gre za to, da bi levica paktirala s koalicijo, temveč se zavedamo, da je treba preseči ozke strankarske interese in preprečiti, da bi katera koli vlada zlorabila svojo oblast zato, da da prednost ozkim političnim interesom, zanemari pa položaj države in ljudi," je dejal Veber.

Po njegovem mnenju ima SD zelo jasna programska stališča. V prihodnjem letu sicer nameravajo sprejeli nove programske usmeritve, ki so potrebne tudi zato, ker se "razmere v Sloveniji, v EU in svetu zelo hitro spreminjajo in se je na to treba tudi ustrezno odzvati".