V skladu z zakonikom cerkvenega prava je krajevni škof, ki je izpolnil 75. leto starosti, naprošen, naj da odpoved službi papežu, ki bo po presoji vseh razmer ukrepal. Pirih je 75 let dopolnil lani.

Janusz se je ob tej priložnosti zahvalil škofu Pirihu za minulo delo, saj po njegovih besedah zapušča enotno, lepo in živo škofijo, ter hkrati izrazil upanje, da bo novi škof Bizjak z veseljem opravljal svoje naloge.

Škof Pirih je sporočilo iz Vatikana o imenovanju novega škofa sprejel "z velikim veseljem in zadovoljstvom". Pirih je spomnil, da je Bizjak že 12 let pomožni škof, da sta skupaj složno delala ter da dobro pozna razmere in potrebe v škofiji. "Škof Jurij je blag, dobrohoten in plemenit človek, ki zna ljudi navdušiti," je še dodal.

Bizjak se je papežu zahvalil za "očetovsko zaupanje"

Bizjak se je papežu Benediktu zahvalil za "očetovsko zaupanje", nunciju pa za ustrezno in potrpežljivo izpeljavo postopka.

Prav tako se je dosedanjemu škofu Pirihu zahvalil za večletno vodenje škofije, "za njegov zgled zvestega pastirja, za brezštevilne milosti, prejete po njegovih rokah".

Svoje novo poslanstvo je Bizjak sprejel z Jezusovo mislijo iz Janezovega evangelija: "Pošiljam vas, da boste želi to, za kar se niste trudili. Drugi so se trudili in vi stopate v njih delo."

"Polja so bela za žetev in žetev je velika, zato prosim Gospodarja žetve, naj pošlje svojega delavca na svojo žetev," je dodal.

Rodil se je leta 1947 na Colu, v duhovnika je bil posvečen leta 1971

Škof Bizjak se je rodil leta 1947 na Colu, v duhovnika pa je bil posvečen leta 1971. Leta 1983 je v Rimu zaključil doktorski študij z disertacijo o svetopisemski Knjigi pregovorov z naslovom Sporni pregovori. Do leta 2000 je bil predavatelj svetopisemskih ved na Teološki fakulteti v Ljubljani, bil pa je tudi član skupine strokovnjakov, ki je prevedla in pripravila Slovenski standardni prevod Svetega pisma.

13. maja 2000 ga je tedanji papež Janez Pavel II. imenoval za prvega pomožnega škofa v zgodovini obnovljene koprske škofije. Z današnjim imenovanjem je Bizjak postal 58. rezidencialni koprski škof ordinarij.

Dosedanji škof Metod Pirih se je rodil leta 1936 v Lokovcu na Banjški planoti, v duhovnika je bil posvečen leta 1963. Leta 1985 je postal koprski škof pomočnik tedanjemu škofu Janezu Jenku, kot škof ordinarij pa je vodil koprsko škofijo vse od leta 1987.