Na ministrstvu svetujejo, da so ljudje v tem času v naravi pozorni na sive vrane in njihovo obnašanje, da se jim ne približujejo bolj, kot je to potrebno, in jih dodatno ne vznemirjajo. Ob prvih znakih agresivnega vedenja teh ptic naj se takoj čim bolj mirno oddaljijo od takšnega mesta in po potrebi zaščitijo izpostavljene dele telesa.

Pri napadih sivih vran gre po podatkih ministrstva večinoma za simulirane napade z bližnjim preletavanjem, izjemoma lahko pride tudi do fizičnega napada. Napadi na ljudi se dogajajo v urbanih okoljih, kjer je lov prepovedan, in sicer predvsem v času gnezdenja in vzreje mladičev.

V primeru napada ponavadi pride do poškodb po koži glave

V redkih posameznih primerih fizičnega napada ponavadi pride do poškodb po koži glave ali na drugih izpostavljenih delih telesa. Običajno siva vrana z napadom preneha, ko se človek dovolj oddalji od gnezda oz. ptičjega mladiča.

Kmetijsko ministrstvo je preko ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport obvestilo tudi šole in vrtce o ravnanju zaposlenih ob morebitnem agresivnem vedenju sivih vran v bližini šol in vrtcev. Zadolžilo pa je tudi Zavod za gozdove Slovenije za pripravo akcijskega načrta za reševanje problemov povezanih s sivo vrano.

Siva vrana si gnezdo običajno naredi na visokih osamljenih drevesih, od koder ima valeča samica dober pregled nad potencialnimi plenilci. Gnezdi od marca do maja in ima običajno samo eno leglo na leto.