S certifikatom Družini prijazno podjetje ter z drugimi ukrepi, kot je na primer izobraževanje o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem, skrbimo za vse starostne skupine in vsa življenjska obdobja: od družin v klasičnem pomenu besede do mladih, ki jim ponujamo nasvete ter športne aktivnosti in druga druženja. Smo mlado podjetje, saj je povprečna starost 35 let, pa vendar skrbno načrtujemo karierno pot zaposlenih, ki sodijo v tako imenovano zaščiteno kategorijo oziroma so blizu upokojitve. Imamo že primere, ko smo sodelavcem poiskali drugo, bolj primerno delovno mesto.

In katere so prednosti raznolikosti in morebitne slabosti? V vseh pogledih iščemo prednosti. Raznolikost pomeni večjo produktivnost, bolj raznoliko in iskrivo sodelovanje, več dialoga in ne nazadnje tudi vseživljenjsko učenje sprejemanja drugačnosti v vseh pogledih. Potrebno je ozaveščanje in izobraževanje v smeri tega, da ljudje razumejo prednosti raznolikosti. Ko do tega pride, smo sposobni iz tega iztržiti veliko več - na primer večjo inovativnost, pogled z drugega zornega kota in podobno.

Drago Cotar: Dosežemo lahko odlične rezultate

"V Zavarovalnici Maribor se dobro zavedamo pomena raznolikosti ljudi, saj je v podjetju 875 zaposlenih", pravi Drago Cotar, predsednik uprave Zavarovalnice Maribor. Spoštujemo načelo enakih pravic in na osnovi tega vsakomur omogočamo enake možnosti za delovanje in razvijanje, ne glede na spol, narodnost, zdravstveno stanje, spolno usmerjenost, starost, vero in druge okoliščine. Imamo pravilnik o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, ki določa način prepoznavanja ter postopek ukrepanja ob tovrstnih pojavih.

Pridobili smo tudi polni certifikat Družini prijazno podjetje. Skrb za pozitiven odnos do starševstva omogoča boljše odnose med zaposlenimi, večjo motiviranost in produktivnost, hkrati se zmanjšuje absentizem in fluktuacija. Za lažje usklajevanje družinskega življenja z delovnimi obveznostmi smo v podjetju uvedli drseči delovni čas, kar pozitivno vpliva na vse zaposlene. V podjetju imamo zaposlenih 35 invalidov, ki jim prav tako posvečamo posebno pozornost. Na osnovi denarnih sredstev, ki smo jih prejeli za zaposlovanje invalidov nad kvoto, je bila invalidom za lažje opravljanje del zagotovljena ustrezna delovna oprema.

Z raznolikostjo zaposlenih lahko dosežemo odlične rezultate, zato spodbujamo projektno delo, pri katerem se združujejo različni ljudje z različnim znanjem in kompetencami in v okviru timskega dela dosegajo skupne cilje. Pomembno je pravilno obveščanje in spodbujanja zaposlenih za sodelovanje, kar delamo na različne načine, od priprave strokovnih člankov za interno glasilo ZM, do vključevanja zaposlenih v različna sodelovanja prek bloga ZM, spletnega portala Heroj.si, facebooka, twitterja in podobno.

Več na www.zlatanit.dnevnik.si