Milan Kučan Potreba po mobiliziranju velikega socialnodemokratskega potenciala, ki je v slovenski družbi, obstaja in ta kongres je vsekakor priložnost za to.

Ciril Ribičič Odločitev glede predsednika je notranja zadeva članov stranke. Uporabljati pri tem nekorektno kritiko tega, kar je bilo doseženo v prejšnjih obdobjih, pa ni sprejemljivo. Takratno vodstvo je bilo morda celo bolj na ravni zgodovinskih potreb, kot je na ravni sedanjih potreb in možnosti trenutno vodstvo.

Peter Bekeš Socialna demokracija je smiselna, če je to stranka, ki politično artikulira interese tistih, ki so v družbeni strukturi v nekoliko slabšem materialnem položaju, ki nimajo pravic ali imajo težave z njihovim uresničevanjem, ter tistih, ki to vidijo in znajo artikulirati. Vloga demokratične leve stranke, zgrajene na vrednotah solidarnosti in socialne pravičnosti, je nezamenljiva. Družba brez takšne sestavine v evropskih razmerah ne more biti uspešna. SD je bila zastavljena v tem duhu, vendar pa takšne vloge ne odigrava vedno z najbolj srečno roko. Vprašanje je, ali bodo v SD prevladali predstavniki tistih interesov, ki izhajajo iz omenjenega razumevanja vloge socialne demokracije, ali pa bodo prevladali nosilci idej, ki so pogosto na čudne načine prepletene bodisi s podcenjevanjem znanja bodisi z idejami, ki so doma na polju neoliberalizma in drugih konservativnih teorij. Sem pristaš nove poti SD. Sedanji predsednik, ki mu ne gre odrekati truda, s svojim načinom uresničevanja tretje poti ni imel veliko sreče.

Janez Kocijančič V stranki se preveč ukvarjamo s kadrovskimi vprašanji in osebnostmi, premalo pa z vsebinskimi poudarki. Narediti bi morali program SD in tudi program slovenske levice za 21. stoletje. SD je v zadnjem času stagnirala, na nekatera vprašanja se ni ustrezno odzivala, obdobje, ko je bila na oblasti, je za svoje profiliranje relativno slabo izkoristila. Preveč je capljala za trendi, ki so se uveljavili v EU, kjer imajo prevalenco desnosredinske stranke. Prvi pogoj za ponovno uveljavitev levice in SD v slovenskem prostoru je temeljita rekonstrukcija programa. Ni pa primerno, da predsedniki na čelu strank ostajajo daljše obdobje. Ko stranka postane osebna prtljaga predsednika, je nekaj narobe. In to ne samo s stranko, temveč tudi s predsednikom. Na čelu SD torej mora priti do sprememb, poudarek teh sprememb pa mora biti na vsebinski orientaciji stranke in ne samo na osebnostnih karakteristikah. Volitve predsednika niso lepotno tekmovanje.