„Pojem družbene odgovornosti lahko opredeljujemo tudi iz vidika notranje in zunanje odgovornosti. Notranja zadeva notranje deležnike podjetja, kot so kakovost življenja zaposlenih in njihovih družin, vrednote podjetja, izobraževanja kadrov, moralna načela, medtem ko zunanja odgovornost zadeva odnos do lokalne skupnosti, dobrih odnosov z poslovnimi partnerji, ugled podjetja, skrb do okolja, spodbujanje inovacije ter zagotavljanje transparentnega poslovanja. Podjetje Elektronček z različnimi aktivnostmi stremi predvsem k doprinosu za izboljšanje kvalitete ožjega in širšega slovenskega družbenega okolja.“

Kako uresničujete odgovornost do svojih zaposlenih in drugih deležnikov – kupci, dobavitelji?
Zavedamo se doprinosa sodelavcev k uspešnosti podjetja, zato se z različnimi pristopi in orodji trudimo k izboljšanju odnosa do sodelavcev s ključnimi dejavniki, kot je organizacijska kultura, ki temelji na spoštovanju posameznika, skrb za varno in udobno delovno okolje, spodbujanje k inovativnosti in timski naravnanosti. Orodja, ki jih pri tem uporabljamo, imajo poudarek na rednem izvajanju letnih razgovorov, medoddelčnih projektih, vodstvenih sestankih, internem merjenju organizacijske klime, kjer nam je v veliko pomoč in vzpodbudo tudi sodelovanje pri Zlati niti, sistemu izobraževanja in usposabljanja ter sistemu razvoja kompetenc. Na drugi strani pa je to odnos do naših kupcev, dobaviteljev ter drugih poslovnih partnerjev, kjer se trudimo ostati korektni, reševati morebitne težave z odprto komunikacijo, prisluhniti željam tako dobaviteljev, distributerjev in nenazadnje končnih uporabnikov.

Kaj pa družbena odgovornost do okolja – lokalna skupnost?
Okolje, v katerem delujemo, je izrednega pomena, saj je lokalna skupnost tudi tista, ki predstavlja nas in obratno. V ta namen smo se ničkolikokrat odzvali na številne dogodke, kot je bila akcija 'Očistimo Slovenijo v enem dnevu' – pomagali smo skupini prostovoljcev na področju občine Mengeš in akcija 'Star papir za novo upanje', v katerih je sodelovala celotna Skupina Elektronček, saj se zavedamo odgovornosti do okolja in varovanja narave in smo bili ponosni, da smo lahko prispevali majhen kamenček v mozaiku k bolj 'modremu planetu'.
Po najboljši močeh se odzovemo tudi številnim donatorskim in sponzorskim prošnjam, kjer smo v lanskem letu, če izpostavimo le enega iz lokalne skupnosti, darovali del sredstev za čisto novi in hkrati nujno potreben gasilski avto Prostovoljnemu Gasilskemu društvu Šmarca, kjer je bilo naše podjetje pred 23 leti ustanovljeno in od koder še danes prihajajo številni naši sodelavci.

Kako skrbite za okolje z ekološkega vidika?
V podjetju se trudimo 'vzgajati' ekološko ozaveščenost na vseh področjih, začenši z osnovnimi pristopi, kot je zbiranje odpadnih baterij, starega papirja, plastičnih zamaškov in še kaj bi se verjetno našlo. Poleg tega varčujemo s samo porabo papirja, tako da imamo tiskalnike nastavljene na eko tiskanje in smo ravno v procesu uvajanja elektronskega shranjevanje dokumentov. Skladno z zakonom ločujemo odpadke in se v tej smeri intenzivno trudimo k ozaveščanju zaposlenih z obvestili, varčujemo z vodo tako, da skrbimo za smotrno porabo in pijemo vodo iz filtriranega pitnika, priklopljenega na lokalno vodno omrežje.
Posredno skrbimo tudi za širše varovanje okolja tako, da skušamo biti čim bolj racionalni pri porabi materialov in količini embalaže, za transport naših produktov na različne konce sveta.

Na kakšen način komunicirate pomen družbene odgovornosti s svojimi zaposlenimi in deležniki – v smislu, da s slednjimi ne boste sodelovali, če se bo izkazalo, da so družbeno neodgovorni?
Leta 2009 smo v poslovanje uspešno uvedli sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008. To je vseživljenjski projekt podjetja, kateremu dosledno sledimo in s katerim želimo osveščati tako naše sodelavce o kakovosti poslovanja, zastavljanju ciljev in sledenju zastavljeni poslovni strategiji ko tudi našim kupcem sporočiti, da nam je mar njihovo zadovoljstvo in da je naše poslovanje transparentno. V igralniški zakonodaji pa so pravila posameznih zakonodaj tako stroga, da je neupoštevanje pravil strogo prepovedano in tudi sankcionirano na način, da z neupoštevanjem njihovih zahtev oziroma zakonov posamezne države lahko podjetje tudi prejme prepoved prodaje. Prav zaradi prej omenjenih dejavnikov kak posel tudi zavrnemo vendar ostajamo zvesti strogim zakonskim in moralnim normam.

Ali menite, da je sploh mogoče delovati družbeno neodgovorno na daljši čas? Izkušnje iz Slovenije nas učijo, da na kratek rok zagotovo je mogoče, kaj pa torej na daljši rok?
Prav gotovo je to na daljši rok težje, še vedno pa žal vse prevečkrat mogoče. Delovanje podjetij in posameznikov je ogledalo družbe in okolja, v katerem ti deležniki delujejo, in zato je izjemnega pomena, da vsak po svojih močeh doprinesemo k dvigovanju družbene zavesti in splošnih moralnih in etičnih norm. Lep primer je ločevanje odpadkov, o katerem še pred 10 leti pri nas ni nihče niti govoril, v tujini pa je bilo marsikje že stalna praksa. Zato smo veseli pobud, ki prihajajo in jih z veseljem podpiramo tudi, če vedno ne pomenijo večje dodane vrednosti za podjetje v finančnem smislu.

Bi pritrdili Tatjani Fink, glavni direktorici Trima, da bo neodgovorna podjetja izločila konkurenca?
Vse prevečkrat na splošno konkurenca v prvi fazi izrabi priložnost in še naprej deluje manj odgovorno in zato mnogokrat bolj donosno, vendar pa tudi sami trdno verjamemo, da ljudje take stvari opazijo in si zapomnijo in na dolgi rok nagradijo podjetja, ki delujejo v skladu ali celo nad splošno sprejetimi družbenimi normami in predvsem cenijo, da finančni motiv ne sme biti edini motivator poslovanja in delovanja podjetij.

Kako komunicirate z podjetjem/partnerjem, da z družbeno neodgovornimi podjetji ne poslujete/sodelujete?
V skladu z zagotavljanjem dolgoročnega in uravnoteženega razvoja podjetja se nagibamo k skladnemu in poštenemu delovanju in si tako tudi izbiramo svoje poslovne partnerje.

Katere dejavnosti ste uvedli v zadnjem času, s katerimi ste okrepili družbeno odgovorno delovanje podjetja?
Naše podjetje se zavzema tudi za trajnostni razvoj, kar podpira s sodelovanjem s številnimi organizacijami kot sta UN Global Compact Slovenia in Ameriška Gospodarska zbornica v Sloveniji, soustanovili smo tudi humanitarno organizacijo, imenovano Rdeča žoga. Vsa ta združenja se zavzemajo za eno ali vsemu izmed naštetega in sicer za družbeno odgovornost, trajnostni razvoj in pomoč socialno šibkejšim in ogroženim.
Dobrodelnost je resnično lastnost, ki jo negujemo v našem delovnem okolju in verjamemo, da s pomočjo drugemu, istočasno izpolnjuješ tudi sebe. Tako pomagamo na treh poglavitnih področjih: Kulturi, športu in človekoljubnem področju, kjer z manjšimi prispevki skušamo pomagati čim večjemu številu posameznikov.