Ko so poleg avtomobilov, kolesarjev in pešcev na naših cestah kraljevali konji

Pred pol stoletja, ko je Ljubljana na križišču Karlovške ceste in predora pod Ljubljanskim gradom dobila prvo urejeno semaforizirano križišče, na naših cestah ni bilo toliko pločevine kot danes. Ob gostilni Češnovar, ki so jo podrli, ko so gradili nov Karlovški most, so si poleg jeklenih konjičkov cesto delili avtobusi, kolesarji, pešci in celo konji. dn