Čitanka prinaša izbor Kiševih literarnih in avtopoetskih besedil, ki so v poglavja urejena po kronološkem redu in razkrivajo tudi "levitve Kiševega pisanja", kot piše v spremni besedi avtorica izbora in komentarjev Julija Uršič. Besedila so prevedli Drago Bajt, Miha Avanzo, Ferdinand Miklavc in Mojca Mihelič. Rdeča nit izbora besedil temelji na pritrjevanju znani tezi, da je temelj Kiševega pisanja prežemanje življenja in literature. Prednost je urednica dala zaključenim celotam, kot so pesmi in kratke zgodbe, ne manjkajo odlomki iz romanov, ki so pomemben del njegovega opusa, med esejističnimi deli in intervjuji pa so izbrana le njegova avtopoetska besedila. Prav intervju je žanr, ki ga je Kiš povzdignil na raven, enakovredno esejistiki. pim