Med priimki v Sloveniji je priimek Leskovec skupaj s priimki Dobnik, Iskra, Kržišnik, Podgornik na 376.-381. mestu za priimkom Grah na 375. in pred priimkom Gros na 382. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. 1. 2011 s priimkom Leskovec podpisovalo 656 (1971: 673; 1997: 683; 2006: 665) prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v osrednjeslovenski 280 ali 42,7 odstotka, v goriški 113 ali 17,2 odstotka, v koroški in notranjsko-kraški po 61 ali po 9,3 odstotka, v gorenjski 44 ali 6,7 odstotka, v spodnjeposavski 34 ali 5,2 odstotka itd.

Priimek Leskovec je tudi sestavina dvojnih priimkov. Takih priimkov je bilo konec leta 1997 skupaj 22, in sicer 9 s priimkom Leskovec na prvem in 13 na drugem mestu, na primer: Leskovec Camlek, Leskovec Kunstek, Leskovec Redek, Leskovec Žakelj ter Ižanc Leskovec, Kecel Leskovec, Kvar-Leskovec, Žakelj Leskovec.

Ob priimku Leskovec obstajata zelo redka različica Leskovc in različica Leskovic (2011: 42).

Priimek Leskovec z različicama Leskovc in Leskovic izhaja iz ledinskih in naselbinskih imen *Leska, *Leske ter Leskovec, Leskovca, Leskovica. Tvorjen je s priponskim obrazilom -ec (-c, -ic) iz svojilno-pridevniškega *leskov (prebivalec) in je prvotno pomenil ‘prebivalec Leske, Lesk, tudi Leskovca, Leskovce, Leskovice, ali prišlek in le-teh’. Priponsko obrazilo -ic v različici Leskovic je nastalo po nekdanjem zapisovanju polglasnika z -i-, ki zdaj ostaja tudi v odvisnih sklonih, tj. Leskovica, Leskovicu, medtem ko pri priimku Leskovec izginja: Leskovec, Leskovca. Ta oblika se je pri priimku Leskovc posplošila tudi v imenovalniku.

Iz omenjenih ledinskih in naselbinskih imen so nastali tudi sorodni priimki Leskovar (2011: 1199), Leskovšek (723), Leskošek (148). Prvi je tvorjen s priponskim obrazilom -ar, druga dva s priponskim obrazilom -jak prek svojilno-pridevniških *leskov, leskovški (prebivalec), vsi pa so prvotno pomenili ‘prebivalec Leske, Lesk oziroma Leskovca, Leskovce, Leskovice ali prišlek iz le-teh’.

Ledinska in naselbinska imena *Leska, *Leske ter Leskovec, Leskovca, Leskovica izhajajo iz rastlinskega poimenovanja léska ‘grm z nazobčanimi listi in visečimi mačicami’. Z njim je prek njenega ploda, ki se imenuje lešnik, oziroma naselbinskih imen Leše (ta so nastala iz množinskega imena *Leščane ‘prebivalci leskovja’), povezan tudi izvorno sorodni priimek Lešnik, ki je bil kot 78. po vrsti že obravnavan v tej rubriki.