V okviru prireditve bo potekal tudi mednarodni sejem inovacij s predstavniki Srbije, Hrvaške in BIH, označil pa jo bo tudi pester program dogodkov. Najpomembnejši med njimi bodo razstava gospodarskih dosežkov na področju inoviranja in razvoja v letu 2011; mednarodna predstavitev regij; okrogla miza Kam gredo mladi talenti?, na kateri sodeluje tudi Zavod za zaposlovanje; ter INATRI - I³ Ideje- invencije-inovacije, Promocija znanj in idej mladih.

OS Ljubljana bo na svojem razstavnem prostoru obiskovalce sejma seznanjala z aktualnimi informacijami o trgu dela in prostih delovnih mestih, s storitvami Zavoda za iskalce zaposlitve in delodajalce ter aktualnimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja, s katerimi Zavod pomaga brezposelnim do zaposlitve z izobraževanjem in usposabljanjem, izboljšanjem in ustvarjanjem zaposlitvenih možnosti in spodbujanjem delodajalcev k novemu zaposlovanju. Predstavniki OS Ljubljana bodo iskalce zaposlitve usmerjali k dejavnemu navezovanju povezav z razstavljavci oz. morebitnimi potencialnimi delodajalci.

Na okrogli mizi Kam gredo mladi talenti?, ki se bo pričela jutri ob 10. uri, pa bo s prispevkom Slovenski in evropski trg dela, potencial Eures sodelovala tudi Valerija Okorn iz Zavoda za zaposlovanje. "Ob rastoči brezposelnosti v Sloveniji in v EU mladi vse težje najdejo zaposlitev, zato se postavlja vprašanje, kako ohraniti mlade talente. Ena od možnosti je tudi geografska mobilnost. Na portalu EURES za zaposlitveno mobilnost je objavljenih več kot 1,2 milijona prostih delovnih mest iz vseh držav članic Evropskega gospodarskega prostora,"  pravi Okornova in dodaja, da delodajalci najpogosteje iščejo delavce na področju zdravstva, informacijske tehnologije, tehničnih poklicev (inženirji strojništva, varilci …) ter na področju gostinstva, kot so kuharji in natakarji.

Na evropskem trgu štejejo predvsem kompetence

Na evropskem trgu dela je formalna izobrazba le eden od kriterijev za zaposlitev, pomembna so predvsem konkretna znanja, veščine in kompetence iskalca zaposlitve. Širši evropski trg dela torej ponuja več in širše možnosti za zaposlitev zlasti za mlade, ki so bolj fleksibilni, bolje obvladajo tuje jezike ter so se bolj pripravljeni (začasno) seliti in iskati delo v drugi državi, pojasnjuje na zavodu za zaposlovanje. "Če iskalec zaposlitve želi iskati zaposlitev v EU, se lahko obrne na več kot 800 svetovalcev EURES po Evropi, ki poleg informacij, objavljenih na spletni strani EURES, nudijo iskalcem zaposlitve dodatne informacije ter svetovanje o možnostih in pogojih dela in življenja v EU," pravi Okornova.

Priporočilo Evropske komisije nacionalnim politikam ter akterjem, ki se ukvarjajo z mladimi, je, da nudi mladim podporno okolje, vključno s finančno podporo, pri razvoju njihovih talentov, pri odločitvah na izobraževalni in karierni poti ter pri življenjskih prehodih (npr. iz izobraževanja na trg dela). Iskalec zaposlitve pa lahko pri prehodih in odločitvah na karierni poti koristi tudi možnosti na evropskem trgu izobraževanja in dela.

Mladi na zaposlitev čakajo šest mesecev

Na zavodu trdijo, da se zavedajo brezposelnosti mladih, prav zato tej skupini posvečajo veliko pozornosti. Konec aprila 2012 je bilo pri Zavodu prijavljenih 24.061 mladih brezposelnih, starih do vključno 29 let, ali 22,1 % med vsemi registriranimi brezposelnimi osebami. Mladi se praviloma zaposlijo po šestih mesecih brezposelnosti, kar je prej kot drugi brezposelni, ki v povprečju čakajo na zaposlitev več kot 8 mesecev. Število mladih brezposelnih se od konca leta 2010 dalje zmanjšuje, med njimi pa se povečuje delež brezposelnih visoko izobraženih mladih, in sicer od leta 2007 do aprila letos iz 13,1 % na 17,3 %.

V primerjavi z drugimi članicami EU je brezposelnost mladih v Sloveniji pod povprečjem. Sezonsko prilagojena stopnja brezposelnosti mladih (do 25 let) je bila marca 2012 v EU 27 22,6 %, v Sloveniji 16,5 %. Navkljub dejstvu, da je stopnja brezposelnosti v Sloveniji nižja od evropskega povprečja, pa ta tako v EU kot tudi v Sloveniji narašča.

V Sloveniji velik problem predstavlja strukturna brezposelnost, saj veliko mladih kljub doseženi formalni izobrazbi ne more najti ustrezne zaposlitve. Iskanje zaposlitve je še posebej težavno za mlade diplomante, saj ti čakajo na prvo zaposlitev v povprečju nekaj manj kot leto dni. "Zato Zavod z informiranjem o gibanjih na trgu dela, s storitvami vseživljenjske karierne orientacije, programi aktivne politike zaposlovanja ter storitvami mreže javnih zavodov za zaposlovanje Eures brezposelnim mladim posveča še posebno pozornost," pravijo na Zavodu za zaposlovanje.