To so poleg Ljubljane še Trzin, Šempeter-Vrtojba in Log-Dragomer. Skupaj zahtevajo več kot 58,3 milijona evrov (od tega glavnino, 56,8 milijona Mestna občina Ljubljana), ki bi jih občine dobile več, če bi takrat še veljal stari sistem financiranja, ob upoštevanju sprememb zakona o dohodnini in izračunanih obrestih.

Občine zaradi nenadnega izpada dohodkov niso mogle izvesti že načrtovanih projektov ali pa so morale zanje najemati kredite. Tako je zastopnik Mestne občine Ljubljana Uroš Pogačnik iz odvetniške pisarne Čeferin dejal, da je občina najela za več kot 50 milijonov evrov kreditov pri različnih bankah, da je lahko izvedla projekte, ki jih je načrtovala. "Log-Dragomer je bila takrat novoustanovljena občina, ki je računala na dohodke, ki bi jih dobila po stari zakonodaji, izpad dohodkov jih je prizadel že ob sami ustanovitvi. Iz ene bogatejših občin je tako nastala občina, ki ni zmogla izvajati niti nalog iz izvirne pristojnosti, " je zatrdil zastopnik občine Domen Gorenšek. V občini Šempeter-Vrtojba so morali prav tako za dokončanje obvoznice Vrtojba in ureditev trga najeti kredit v višini 743.000 evrov, v Trzinu pa niso mogli zgraditi kadrovskih in neprofitnih stanovanj, je povedal odvetnik Gorenšek. Oba odvetnika prav tako opozarjata na neustavnost zakona o financiranju občin.

Obravnavo so zaradi dodatnih dokaznih predlogov, ki sta jih dostavila odvetnika, prestavili na konec oktobra, medtem pa je sodnica Helena Miklavčič že povedala, da gre pri odškodninskih zahtevkih za "enormne zneske", državna pravobranilka Mojca Modic Zole pa je za zdaj občinske obtožbe označila za "pavšalne".