Gradnja omenjenih fakultet je sicer največji projekt v Sloveniji, ki ga sofinancira evropski sklad za regionalni razvoj. Ta je za projekt v skupni vrednosti 116,4 milijona evrov namenila 88 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Delna prenova se obeta tudi medicinski fakulteti, kjer nameravajo zgraditi nov prizidek in tja preseliti inštituta za biokemijo in biologijo celice, ki sta bila doslej v vzhodnem oziroma južnem delu fakultete. Rušenje tega dela se je že začelo, izbrani ponudnik Sekopt pa mora dela dokončati v roku dveh mesecev in pol. Na univerzi projekt ocenjujejo na slabih osem milijonov evrov.