Se še spomnite, kako stresno in težavno je lahko obdobje ob koncu šolskega leta? Številne kontrolne naloge, ustno ocenjevanje, nezadovoljstvo s pridobljenimi ocenami, boj za višje ocene... Od sedaj naprej bo vse lažje, kajti na trg prihaja nova zbirka s pomenljivim imenom Obvladam.

Obvladam je več kot učbenik in več kot zbirka nalog; je zbirka vsega najpomembnejšega, kar dijak potrebuje za uspeh v šoli. Odlikujejo jo kratki povzetki razlag, ki vključujejo pravila, definicije in pomembnejša dejstva, rešene primere s postopnim prikazom reševanja, velik izbor nalog z rešitvami. Poleg tega so sestavni del zbirke tudi namigi in opozorila, nepogrešljivi kratki napotki med razlago in vajami, ki pripomorejo k lažjemu reševanju nalog. Zbirka vključuje tudi teste, ki so opremljeni s točkovnikom. Tako zasnovani testi so za dijaka odličen način preverjanja znanja, preden gre zares, saj točke ob nalogah pomenijo koristno povratno informacijo o usvojenem znanju. Povrhu vsega je v vsakem poglavju še preglednica z učnimi cilji, ki naj bi jih dijak osvojil, s pomočjo katere posameznik opravi samoevalvacijo in spozna, koliko se je dejansko naučil. Na tak način bo mladostnik bolj samozavesten glede svojega znanja ter bo k izpitu pristopil bolj suvereno in uspeh bo prav gotovo sledil.

Obvladam je prva tovrstna zbirka za srednješolce na našem trgu, v tujini takšnim zbirkam pravijo Surviral oziroma Succes guide, odvisno od tega, ali so namenjeni predvsem slabšim ali boljšim dijakom. Slovenska različica je nekaj vmes, morda malenkost bolj namenjena dijakom s slabšimi ocenami, ki tudi najbolj potrebujejo pomoč. Prav gotovo bo v pomoč tudi dijakom s srednje dobrimi ocenami, tistim z najboljšimi ocenami pa bo zbirka služila predvsem kot koristna vaja in samopotrditev. Poudariti pa velja tudi, da so avtorji zbirke Obvladam srednješolski profesorji, ki najbolje poznajo navade, težave in najpogostejše napake dijakov.

promocijsko besedilo