V ILO opozarjajo, da bi bila globalna stopnja brezposelnosti med mladimi še višja, če bi se upoštevalo vse tiste, ki so obupali nad iskanjem zaposlitve. Lani bi stopnja v tem primeru dosegla 13,6 odstotka.

V organizaciji napovedujejo, da bo število brezposelnih mladih v starostni skupini od 15 do 24 let znašalo 75 milijonov, kar je za štiri milijone več kot pred izbruhom finančne in gospodarske krize leta 2007.

Ta izenačena najvišja raven brezposelnosti v času najhujše finančne in gospodarske krize leta 2009 bo po oceni ILO vztrajala še kar nekaj časa.

Večjega znižanja tako ni pričakovati pred letom 2016, v ILO pa kratkoročno pričakujejo še zvišanje, ko se bodo predvsem v razvitih državah na trgu dela znašli tisti, ki zaradi slabih gospodarskih razmer trenutno podaljšujejo študij.

Izvršni direktor ILO za področje zaposlovanja Jose Manuel Salazar-Xinirachs pravi, da je moč krizo brezposelnosti mladih premagati, a je pogoj za to, da spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest za mlade postane ena od ključnih prednostnih nalog politike in da se korenito okrepi investicijska dinamika v zasebnem sektorju.

Med ukrepi za ustvarjanje ugodnega okolja za zaposlovanje mladih je navedel davčne in druge spodbude za delodajalce, ki zaposlujejo mlade, prizadevanja z izboljšanje izobrazbene strukture in veščin mladih generacij, programe za delovno prakso in usposabljanje mladih, finančne spodbude za podporo podjetniški pobudi in pa izboljšanje sistemov socialne zaščite mladih.

Brezposelnost mladih je sicer najhujši problem v arabskih državah v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, kjer brezupnost in jeza mladih postajata resen političen problem. Ta družbena trenja so bila med sprožilci revolucij v okviru arabske pomladi.

Zelo velika težava je brezposelnost mladih tudi v razvitih gospodarstvih, kjer trenutne razmere pomenijo veliko nevarnost za nadaljnji gospodarski razvoj, saj dolgotrajna brezposelnost med mladimi zmanjšuje človeški kapital.

V razvitih gospodarstvih naj bi stopnja brezposelnosti med mladimi dosegla 18 odstotkov, najvišja pa je predvsem v ranljivih članicah območja evra na jugu Evrope. V Sloveniji je stopnja brezposelnosti med mladimi trenutno 16,5 odstotka, v Španiji pa je celo pri zelo zaskrbljujočih 50 odstotkih.

Podobno velik problem je brezposelnost mladih v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi, kjer je stopnja brezposelnosti pri 17,6 odstotka.

Še celo v vzhodni Aziji, ki je gospodarsko najbolj dinamičen del sveta, je brezposelnost med mladimi skoraj trikrat višja kot splošna brezposelnost.