Na podlagi 6. člena pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila so sredstva za posamezno vrsto knjižničnega gradiva namenjena avtorjem in delovnim štipendijam za ustvarjalce, razmerje je 50 proti 50.

V razrezu sredstev avtorji izvirnih monografskih publikacij dobijo 60 odstotkov, prevajalci monografskih publikacij 20 odstotkov, ilustratorji in fotografi monografskih publikacij 15 odstotkov, avtorji glasbe, besedil, scenarijev, režiserji filmov in direktorji fotografije pa pet odstotkov.

Podeljevanje štipendij urejajo stanovska društva. Kot je pojasnila predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) Dušanka Zabukovec, bo število štipendij toliko, kot bi jih sicer bilo glede na pravilnik, zneski pa bodo nižji.

"DSKP je za štipendije že prej dobil le tretjino tolikšen znesek kot Društvo slovenskih pisateljev pri približno enakem številu prosilcev oziroma članov, kar je glede na avtorsko delo pisateljev in prevajalcev ponižujoče. Razmerje bo zdaj za prevajalce še slabše, kar je po mnenju članstva neutemeljeno, zlasti glede na to, da je med prevajalci večina samozaposlenih," je poudarila Zabukovčeva.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so za STA pojasnili, da višino knjižničnega nadomestila določa 3. člen omenjenega pravilnika. Ta pravi, da se "sredstva za izvajanje knjižničnega nadomestila določijo v višini 25 odstotkov glede na obseg sredstev, ki jih je država namenila splošnim knjižnicam za nakup knjižničnega gradiva v proračunskem obdobju, na katero se nanaša izvajanje knjižničnega nadomestila".