Dvodnevno konferenco organizirata Univerza na Primorskem in Inštitut Andrej Marušič v okviru dveh večjih projektov, projekta SOS (Stres, Odsotnost, Stiska) in projekta IDO Primorska (Izboljšanje delovnega okolja v ključnih panogah obalno-kraške regije).

Podatki, ki jih je navedel vodja projekta IDO Primorske Aleksander Zadel, kažejo na visok delež ljudi, ki doživljajo mobing, kršitve pravic in neenake možnosti uveljavljanja pravic na delovnem mestu. Tako je kar 61 odstotkov izmed 515 anketirancev že izkusilo diskriminacijo, šikaniranje, napade sodelavcev ali šefa zaradi določene osebne okoliščine.

62,4 odstotka jih pri delu doživlja srednjo mero stresa, 63,3 odstotka pa poroča, da je dan občasno do pogosto prekratek za vse delovna naloge, ki jih morajo nujno opraviti. Nadaljnjih 62,8 odstotka poroča, da se redno do občasno soočajo s spremembami razpoloženja, težavami pri sprejemanju odločitev, slabo koncentracijo in težavami s spominom.

Dobra polovica (51,4 odstotka) doživlja srednjo izgorelost, 65,7 odstotka pa doživlja srednje pogoste zdravstvene težave, kot so telesne bolečine, glavobol, utrujenost, alergije in slabost.

Zadel je po eni strani opozoril na škodljive posledice zaznanega stresa, po drugi pa je izrazil prepričanje, da je z izboljšanjem počutja zaposlenih možno dosegati tudi boljše rezultate.

Ugotovitve projekta SOS, ki se je osredotočil na delavce v lesno-predelovalni industriji, so po besedah njegovega vodje Aleša Lipnika podobne. Tako delavci v proizvodnji kot strokovni in vodstveni delavci svoje delo dojemajo kot stresno in menijo, da delajo preveč, po koncu službe pa nimajo več energije za ukvarjanje z družino in druge dejavnosti.

Da so stres, absentizem in izgorevanje resni problemi, ki se odražajo tudi na gospodarstvu, pa je poudaril predstavnik ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Zoran Kotolenko. Zato so tudi želeli ob sodelovanju socialnih partnerjev v tovrstnih projektih dobiti drugačen vpogled v to problematiko.

Med cilji projektov je po Kotolenkovih besedah tudi ta, da prepričajo gospodarstvo, da je vlaganje v človeške vire izredno pomembno in da "brez vlaganja v ljudi ni uspešnega podjetja".

Od projektov, ki jih ministrstvo financira iz naslova evropskega socialnega sklada, pričakujejo tudi odgovore, ki bodo zakonodajalcu predstavljali podlago za implementacijo zakonodaje.