Katere razlike med zaposlenimi mora vse upoštevati vodstvo in kdo mu mora biti pri tem v oporo?
Raznolikost je zelo širok pojem. Težko rečem, da ga zavestno upravljamo v celoti, lahko pa navedem nekaj primerov, ko ga:
V najvišjem vodstvu imamo pet direktoric in tri direktorje, v splošnem pa imamo celotno vodstveno strukturo sestavljeno iz 38 odstotkov žensk.
Drugi vidik uravnotežene vodstvene strukture ugotavljamo tudi z različnimi testi za vodje, ki jih opravljamo v okviru rednih izobraževanj. Za podjetje je izrednega pomena, da imajo v ekipi različne profile vodij ter ne nazadnje različne profile zaposlenih (osebne karakteristike).
S certifikatom Družini prijazno podjetje ter z drugimi ukrepi, kot je na primer izobraževanje o ravnovesju med poklicnim in privatnim življenjem, skrbimo za vse starostne skupine in vsa življenjska obdobja: od družin v klasičnem pomenu besede do mladih, ki jim nudimo nasvete ter športne aktivnosti (aktivna skupina za šport) in druga druženja.
Smo mlado podjetje (povprečna starost je 35 let), pa vendar skrbno načrtujemo karierno pot zaposlenih, ki sodijo v tako imenovano zaščiteno kategorijo oziroma so blizu upokojitve. Imamo že primere, ko smo sodelavcem poiskali drugo, bolj primerno delovno mesto.

Katere so prednosti raznolikosti kolektivov in katere so morebitne slabosti?
V vseh pogledih iščemo prednosti. Raznolikost pomeni večjo produktivnost, bolj raznoliko in iskrivo sodelovanje, več dialoga in ne nazadnje tudi vseživljenjsko učenje sprejemanja drugačnosti v vseh pogledih. Pri vsem skupaj je potrebno zgolj osveščanje in izobraževanje v smeri tega, da ljudje razumejo prednosti raznolikosti. Ko do tega pride, smo sposobni iz tega iztržiti veliko več – na primer večjo inovativnost, pogled iz drugega zornega kota in podobno.

Za učinkovito upravljanje podjetij naj bi bili potrebni trije izpolnjeni pogoji: vertikalna in horizontalna usklajenost ter informiranje zaposlenih. Ali pri vas že ravnate tako?
Vse temelji na komunikaciji, ki je pri nas zelo visoko razvita. Ne zgolj tista osnovna, ki je običajno vodena iz enega vira, pač pa medosebno komuniciranje, razumevanje in informiranje. Tukaj delamo neprestano.

So morebiti manjša podjetja pri upravljanju raznolikosti v prednosti pred velikimi ali je celo obratno?
Težko z gotovostjo sodim. Toda po moji oceni imajo velika podjetja vendarle lahko veliko bolj razvito funkcijo upravljanja s človeškimi viri in zato tudi vse mogoče mehanizme za upravljanje raznolikosti.