Hkrati pa je to tudi dan razkritja novih izložb veleblagovnice NAMA, ki bodo v Ljubljano vnesle
zanimivosti in bogastvo Slovenske obale. To je destinacija, ki je enostavno in hitro dosegljiva, s svojo pestrostjo turističnih produktov, bogatim zaledjem in gastronomijo pa zagotavlja zadovoljstvo gostov.
“S promocijsko predstavitvijo v NAMI nagovarjamo predvsem domačega gosta, da izkoristi bližino, kakovost, avtentičnost in pestrost turističnih produktov Obale in letovanja doma” je povedal Danilo Markočič, direktor TZ Izola.


Direktorica Name, Mira Koporčić Veljić, je prepričana, da so Namine izložbe svojevrstna atrakcija v centru mesta in privabijo marsikateri pogled: “ Zato se mi zdi zelo pomembno, da v izložbah predstavimo slovenske lepote in skupaj s partnerji ponudimo našim zvestim kupcem nekaj več.”