Pri Darsu pojasnjujejo, da ministrove odredbe v manj kot mesecu dni niso mogli izpolniti, ker so gospodarska družba, ki mora delovati v skladu z določili zakonodaje s področja javnega naročanja, kot upravljalec avtocest pa so odgovorni tudi za zagotavljanje varnosti in zadovoljstva uporabnikov. Hkrati poudarjajo, da odstranitev sredinskih otokov na vinjetnih stezah na cestninski postaji Log ni mačji kašelj, ampak gre za zahtevne gradbene posege.

Da ne gre za preprosto demontažo objektov, kaže tudi predstavitev pilotskega projekta preureditve cestninske postaje Log, ki jo je izdelalo ljubljansko podjetje PNZ - svetovanje projektiranje. Iz projekta je razvidno, da bo med drugim treba urediti dodatni vključevalni pas za cestninjena vozila v dolžini 350 metrov v obe smeri. Zgraditi bo treba tudi sredinski ločilni pas, ki med nasproti vozečimi vozili uvaja jekleno varnostno ograjo, medtem ko bo na zunanji strani vozišča treba postaviti betonsko ograjo, s katero je prosti prometni tok ločen od težkih tovornih vozil, ki se cestninijo na platoju za klasično cestninjenje. Na novo bo treba urediti odvodnjavanje, naklon, preplastitev površine in še marsikaj.

"Pilotni projekt za preureditev čelne cestninske postaje Log je izdelala delovna skupina za pripravo, koordinacijo in izvedbo projekta rušenja cestninskih postaj, sestavljena iz predstavnikov Darsa in pristojnega ministrstva. Razpisna dokumentacija je že pripravljena, po uspešno izvedenem postopku javnega naročanja pa bo izbran najugodnejši ponudnik za izvedbo del," so povedali na Darsu in dodali, da zato časovnega okvirja izvedbe del še ne morejo napovedati.

Ali bo minister Zvonko Černač vseeno vztrajal pri grožnji, da bo ministrstvo zaradi Darsove neubogljivosti oziroma počasnosti samo začelo rušenje cestninskih postaj - račune pa izstavilo Darsu - nam ni uspelo izvedeti. Je pa ministrova napoved vsekakor presenetljiva, saj je Dars upravljalec avtocest in ne ministrstvo, ki obenem tudi ni pristojno za naložbene načrte v avtoceste.