Seminar nagovarja vse tiste iz kadrovskega oddelka, ki skrbijo za razvoj kadrov, kajti IIBA poslovni analitik ni nujno novo delovno mesto, temveč lahko to vlogo opravi kdorkoli, ki ima ustrezne kompetence in seveda ve, kaj in kako izvaja pristope IIBA poslovne analitike. Poleg tega pa tudi vodje izobraževanj.

Kje in kako je poslovni analitik lahko partner HRM?

Aleš Štempihar: IIBA poslovni analitik ni pomemben samo zaradi pospeševanja poslovne uspešnosti organizacij, temveč ima s svojim izredno natančno razdelanim kompetenčnim profilom vlogo, ki kadrovskim službam lahko pomaga realizirati naslednje cilje:

slediti sodobnim trendom razvoja organizacij in kadrov;

odkrivati nove profile, ki lahko prispevajo k uspešnosti podjetja;

prinašati v podjetja nove, drugačne vsebine usposabljanja in izobraževalne vsebine.

Janez Žezlina: Pomaga pa tudi:

bolj sistematično razvijati in upravljati z bazo talentov v podjetjih, saj po mednarodnih raziskavah organizacije uporabljajo samo 5 odstotkov internih informacij, ki jih imajo na voljo (uporaba t.i. BigData sistemov);

bolje delovati v interfunkcijskih oziroma interdisciplinarnih timih. V tem primeru poslovni analitik igra vlogo povezovalca oziroma koordinatorja med poslovnim in tehničnim delom ekipe v podjetju;

pospeševati kulturno stalnega učenja in sistematičnega prenosa znanja v podjetju;

interno promovirati ter pozicionirati kadrovsko funkcijo na bolj strateške nivoje.

Kaj torej lahko kadrovik pričakuje od poslovnega analitika in koliko se tovrstno sodelovanje v slovenskih podjetjih že uveljavlja?

Aleš Štempihar: IIBA poslovni analitik pomaga kadrovikom povezati kadre iz različnih delov organizacije, pri čemer jih osredotoča predvsem v poslovno koristnost rešitev, kadrovik pa ima še vedno večjo vlogo pri usposabljanju teh kadrov.

Janez Žezlina: Prav tako IIBA poslovni analitik dviguje vrednost kadrovski funkciji, saj jo fokusira na poslovne potrebe njenih uporabnikov, kot so vodstvo, zaposleni, bodoči zaposleni in drugi, ter ji s tem v zvezi pomaga pripravljati kadrovske rešitve in dobre prakse, ki bodo tej funkciji zagotovile višjo dodano vrednost njenih aktivnosti. V slovenskih podjetjih ima tovrstno sodelovanje po najinih izkušnjah še veliko priložnosti in je trenutno bistveno premalo uveljavljeno oziroma vsaj ni sistematično upravljano.

Ali pride tovrstno povezovanje v poštev pri vseh podjetjih?

Osnovna izhodišča in naloge IIBA poslovnega analitika pridejo v poštev za vse velikosti podjetij in vse branže. Prav vsa podjetja se namreč srečujejo s težavo prepoznati široko sliko in povezati različne akterje pri oblikovanju posameznih delov rešitev v celovito rešitev, ki je v skladu s to široko sliko. IIBA poslovni analitiki poleg tega pospešujejo izvedbo teh rešitev v praksi. Tako hitreje pridemo do končne slike.

Pogovor v celoti je na www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera