Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad, s katero upravlja trenutno Javni zavod Ljubljanski grad (LG), sicer že več let posluje v rdečih številkah, cena vozovnic pa se tokrat ne bo zvišala prvič.

Znižanje začne veljati v soboto

Za zadnjo podražitev vozovnic, ki velja od 1. januarja letos, so se odločili na seji sveta zavoda LG sredi decembra lani, so pojasnili v zavodu in dodali, da so sprejeti sklep posredovali v obravnavo Mestni občini Ljubljana. A omenjenega povišanja cen mestni svet ni obravnaval.

Z današnjim pa so, kot navajajo v zavodu LG, cene vozovnic znižali na tolikšno višino, kot jo je v začetku leta 2008 potrdil ljubljanski mestni svet. Kot so pojasnili na informativni številki za rezervacije in druge informacije o prevozu, bo omenjeno znižanje začelo veljati v soboto.

Pojasnil, zakaj sedaj znižujejo ceno vozovnic, še ne dajejo, sklepati pa je, da je razlog v tem, ker zvišanja niso potrdili mestni svetniki. To bi pomenilo, da so od januarja do danes zaračunavali vozovnice po neveljavnih cenah.

Znižanje cen le začasno

Kot navajajo v zavodu LG so se lani decembra odločili za dvig dveh cen vrst vozovnic. Eno je vozovnica za povratno vožnjo odrasle osebe, ki se je tako s 1. januarjem podražila za 50 centov in zdaj stane 3,50 evra, drugo pa je družinska povratna vozovnica, ki so jo iz sedmih evrov za štiri osebe podražili na deset evrov za pet oseb (dva odrasla in trije otroci). Danes pa so se odločili cene omenjenih vozovnic znižati za toliko, kot so jih januarja dvignili.

Vendar se od februarja 2008 v mestnem svetu potrjenih cen razlikujejo cene še nekaterih vozovnic. Med njimi je cena povratne vozovnice za otroke, dijake, študente in upokojence - zanjo je po sprejetem sklepu mestnega sveta določena cena dva evra, a potnikom to vrsto vozovnice prodajajo po ceni tri evre, kakršno tudi oglašujejo na spletni strani zavoda LG. Prav tako enosmerna vozovnica za vožnjo navzdol ni več za 30 centov cenejša od enosmerne vozovnice za ceno navzgor, ampak sedaj obe staneta enako. V primerjavi z v mestnem svetu potrjenim cenikom pa so tudi ukinili mesečno vozovnico, ki je stala 15 evrov. Ali bodo od sobote dalje cenejše tudi te vozovnice, v zavodu LG še niso pojasnili.

Znižanje cen pa bo predvidoma le začasno. Če bodo mestni svetniki konec meseca potrdili predlog sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo, bodo nekatere cene višje tudi od trenutnih. Tako bo povratna vozovnica za odrasle stala štiri evre, enosmerna pa 2,2 evra (ne glede na smer vožnje). Povratna vozovnica za otroke, dijake, študente in upokojence naj bi se glede na nazadnje potrjene cene v mestnem svetu dvignila za en evro in tako stala tri evre, a dejansko so vozovnico po taki ceni zaračunavali že od januarja letos. Prav tako je z družinsko povratno vozovnico, ki se po predlogu s sedmih evrov draži na deset evrov, kolikor so uporabniki plačevali že zadnjih nekaj mesecev.

Poslovali v rdečih številkah

Kot so sicer podražitev utemeljili v gradivu za sejo mestnega sveta, trenutna cena vozovnic ne pokriva stroškov upravljanja, vzdrževanja, obnavljanja ter obratovanja vzpenjače. S podražitvijo naj bi zavod LG več kot razpolovil letošnjo predvideno izgubo. Zavod namreč predvideva izgubo v višini skoraj 52.500 evrov, če pa bi ostale cene nespremenjene še naprej, bi predvidena izguba znašala okoli 125.800 evrov, so zapisali.

Tirna vzpenjača, ki je decembra lani praznovala pet let, je sicer tudi v preteklih letih poslovala v rdečih številkah. V letu 2010, ko je z vzpenjačo upravljalo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT), so prepeljali nekaj manj kot 220.700 potnikov, ob koncu leta pa zabeležili dobrih 24.300 evrov izgube. Lani so z vzpenjačo prepeljali skoraj 265.000 potnikov, a poslovni izid kljub finančni pomoči Mestne občine Ljubljana (MOL) ni bil pozitiven. V prvih treh mesecih, ko je z vzpenjačo še upravljalo podjetje LPT, so zabeležili okoli 18.500 evrov izgube, v preostalih mesecih, ko je vzpenjačo prevzel zavod LG, pa skoraj 33.900 evrov izgube. LPT je sicer lani v začetku leta prejel dotacijo MOL v višini 40.000 evrov. Ali bo MOL tudi letos namenila kaj sredstev za vzpenjačo, na občini še niso pojasnili.