Še posebno močna je dobrodelna dejavnost v podjetju, saj vsako leto pripravijo seznam donatorskih in sponzorskih aktivnosti, podpirajo otroke iz socialno ogroženih družin ter slovenske športnike in klube. Za dobrodelne namene so tako izdelali tudi štiri posebne dobrodelne kartice – Unicef, Iskreni.net, Lions in Rotary, prek katerih tem organizacijam namenjajo del sredstev iz ustvarjenega prometa. »Prisluhnemo veliko prošnjam za pomoč in si iskreno želimo pomagati po svojih močeh,« pravijo v tem podjetju.

Svojo odgovornost do zaposlenih uresničujejo z rednim izplačilom vseh pogodbenih obveznosti, z nagradami in stimulacijami za odlično opravljeno delo, z omogočanjem izobraževanja in osebne rasti. »Prepričani smo, da k uspešnosti podjetja pripomoremo zaposleni s spočito glavo, optimističnim pogledom na svet ter z briljantnimi idejami, ki jih uresničujemo za svoje člane. Zaposlenim zato v okviru poslovnih možnosti omogočamo fleksibilen delovni čas in redna športna in družabna srečanja. Odgovornost do poslovnih partnerjev in svojih članov uresničujemo z uvajanjem dobrih poslovnih praks v vse segmente našega delovanja. Naši člani in poslovni partnerji so obravnavani individualno – skrbimo za varnost zaupanih podatkov in upoštevamo vsak koristen namig, ki bi lahko pripomogel k izboljšanju zagotavljanja naših storitev.«

Družbena odgovornost do okolja je njihova stalnica, sestavni del podjetja. Skrbijo tudi za reciklažo in za svoj Diners Club Magazine, ki se je z izboljšavo vsebin in papirja uvrstil med najboljše korporativne revije v Sloveniji, uporabljajo papir s standardom FSC. Do konca leta 2013 nameravajo tak papir uporabljati za prav vse tiskovine. »Zelo se trudimo, da bi v ekološke projekte vključili tudi poslovne partnerje, svoje prepričanje pa živimo tudi po koncu delovnega dne. Pred dvema letoma smo kot eno redkih slovenskih podjetij posadili svoj gozd – gre za 1356 dreves na območju občine Kamnik, ki smo jih preimenovali v Diners Club gozd. S tem smo želeli zmanjšati količino toplogrednih plinov, ki so nastali kot posledica naše tradicionalne prireditve za lastnike Diners Club Exclusive kartice. Močno pa spodbujamo in podpiramo tudi uporabo e-računov, ki zmanjšujejo porabo papirja.«

Maša Deželak poudarja tudi, da jim v podjetju ni vseeno, kakšen vpliv imajo na sosede, kakšen je videz njihove stavbe in kako so vpeti v ožje okolje, zato po svojih močeh tudi pri odpravljanju težav lokalne skupnosti. »Zelo dobro vemo, da to izboljšuje tudi počutje dela naših zaposlenih, ki prihajajo iz bližnje okolice, in na stranke, ki se oglasijo pri nas.«

Diners Club Slovenija je bil tudi uradni partner društva Planet Zemlja, civilnodružbene organizacije v Sloveniji, ki se zadnja leta sistematično ukvarja z obremenjevanjem okolja, ki ga povzroča promet. V sklopu svojega delovanja promovira do okolja bolj prijazen način življenja in s tem ciljem vsako leto organizira akcijo »Planetu Zemlja prijazno vozilo«. V okviru te akcije nagrajuje avtomobile z najmanjšim izpustom škodljivih plinov.
S svojim zgledom poskuša podjetje Diners Club SLO poslovnim partnerjem pokazati, da je ekološko in nasploh družbeno ozaveščeno podjetje. »Sicer pa imamo srečo: velika večina naših partnerjev živi podobno razvojno in družbeno vizijo kot mi. S skupnimi projekti težimo k splošnemu dobremu,« poudarja Maša Deželak.