Knjiga angleškega sociologa, filozofa in profesorja zgodovine Theodorja Zeldina (1933) je sestavljena iz 25 esejev, ki odgovarjajo na številna polemična in pogosto zabavna vprašanja. Na primer: "Kako so se moški in ženske nazadnje le naučili zanimivo pogovarjati" in "Zakaj je v kuhanju prišlo do večjega napredka kot v seksu". Mnoga pa že v naslovih kažejo na resnost: "Kako so se ljudje osvobodili strahu tako, da so iznašli nove strahove" in "Zakaj strpnost ni nikoli bila dovolj". Avtorjev pristop je interdisciplinaren, mednaroden, provokativen in informativen, zgodovina je v knjigi neločljivo prepletena s sedanjostjo, teme pa bi utegnile pritegniti tudi tiste, ki jih zgodovina kot suhoparno sosledje dejstev ne zanima, zapiše o knjigi založnik. pim