Dnevnikova nagradna križanka

Podarjamo pet praktičnih nagrad.

1. Jerica Goltnik, Topolšica 123, 3326 Topolšica; 2. Janez Konšič, Rabičeva 15, 4281 Mojstrana; 3. Milena Hussu, Močnikova 6, 1000 Ljubljana; 4. Polonca Novak, Pod gozdom 17, 4201 Zg. Besnica; 5. Anica Vajda, Apno 30, 4207 Cerklje.

Izžrebane reševalce prosimo, da najpozneje v desetih delovnih dneh v centralno redakcijo (na telefonsko številko 01/30 82 310) sporočijo svojo davčno številko, sicer nagrada zapade.

Nagradna križanka Časovni stroj

1. nagrado, šestmesečno naročnino na tednik Hopla, bo dobil Branko Šivec, Jaskova 6, 2380 Slovenj Gradec; 2. nagrado, knjigo, bo dobila Marija Banda, Vrhpolje 47, 1241 Kamnik; 3. nagrado, knjigo, bo dobila Doroteja Čanžek, Levčeva 3, 1234 Mengeš. Nagrajenci nagradne križanke Časovni stroj bodo o nagradi obveščeni pisno.

Nagradna križanka

Rešitev (vodoravno): osat, pikač, pedagogika, ama, oratar, temota, Ada, nit, Zore, estet, dama, VK, pujs, IV, rak, neonka, kobilarna, lopatar, član, Apo, Črni tulipan, valj, BO, vodovodna pipa, ker, lemež, osebek, številkarica, Ace, koren, stih, Coe, očenašek, AT, skala, aba, pet, solid, Desa, muline, kazina, klas, Olt, mohamedan, akord, ora, ječar, tacanje, arija, IK, učivo, gem, koine, ščetica, Kane, Arras, agitka, kipar, LN, kasa, Tea, agar, uška, okrajina, alarm, šara, vas, nat, dramatik, adenantera, Ira, tep, Rac, elan, ocet, niče, rabota, emajl, AK, pse, ato, ulan, IL, ponikva, emitor, Oto, anonimnik, kosilnik, dača, Aida, artoteka. Geslo: kobilarna Lipica.

Časovni stroj

Rešitev (vodoravno): Kate Moss, Podsreda, opažitev, izolater, Nep, temelj, bodalo, trim, leča, črne, AM, risalo, Kjoto, čaka, Atene, randi, ten, air, Joe, okvir, grč, Elvis, sat, ookineta, prt, jama, rop, okoliš, pokora, Jana, ego, gnojača, enoperka, izop, Nora, Remus, omot, bonaca, Gipslis, melasa, Eva, Ado, elevator, Raner, mat, Yokohama, tiara.Geslo: Elvis Presley.

Simetrična

Rešitev (vodoravno): Hanks, moto, Tagore, imidž, pola, eksplantat, nebo, koala, Iber, iga, volnar, Sora, zaklep, svinjak, CV, Ozim, aziat, des, zmečitev, atribut, Irke, odpor, mlin, bat, vig, tiara, koš, sesljač, ajd, dečad, jel, čer, erot, penis, Samo, primula, aluminij, som, proso, ozon, PS, Mangart, adenom, Otto, vlakno, Oli, Joan, kobra, prga, Prestranek, puma, Otelo, lopata, atom, Anika.

Za mlade

Rešitev (vodoravno): Parana, ris, krik, Everest, rovtarica, čikar, Rimljani, IL, Kalle, NN, keramika, ata, svečka, ČN, RAM, imenik, Anže, TH, Am, kamen, orjak, ratrak, žongler, mera, žoga, Gea, Anam, oholost, rubin, erar, ara, prt, akademik, umnež, Ida, DO, idiličnost, oris, spor, zid, kolina, trta, Ana, arena. Gesli: žongler; mažoretka.