Dr. Visser, vodilni strokovnjak na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetij, je v svojem predavanju udeležencem med drugim povedal, da sta bila področje družbene odgovornosti in njegov razvoj kljub navidezno nenehni in enakomerni rasti ter razvoju, ki smo jima priča v zadnjih desetletjih, neuspešna. "Priča smo propadu družbene odgovornosti sodobnih podjetij, ki se bo nadaljevala, vse dokler ne bomo na novo postavili temeljev," pravi dr. Visser in dodaja, da je imela družbena odgovornost podjetij do danes velik vpliv in številne pozitivne učinke na delovanje podjetij, odnosa do skupnosti in okolja, vendar pa lahko končno oceno podamo le ob upoštevanju vseh učinkov, ki so jih imele družbeno odgovorne aktivnosti na družbo in okolje. "Če želimo preseči poraz, ki smo ga na tem področju dosegli, potrebujemo revolucijo – spremeniti moramo način, kako govorimo in kako prakticiramo družbeno odgovornost in, ne nazadnje, kako je družbena odgovornost vpeta v samo poslovanje podjetja. Sam to imenujem družbena odgovornost 2.0, v njej pa je združenih pet načel: ustvarjalnost, razširljivost, odzivnost, globalnost in lokalnost (»glocality«) ter krožnost. V teh načelih se skriva ključ do sprememb na družbeni, organizacijski in individualni ravni, ki zagotavlja, da lahko s skupnimi močmi naredimo spremembe," je dejal dr. Visser.

V nadaljevanju je predstavnica CSR Europe, Eva Tabernig, predstavila strateški okvir projektov družbene odgovornosti na ravni Evropske unije. CSR Europe je organizacija, ki združuje nacionalne partnerske organizacije v evropsko mrežo za družbeno odgovornost. "Eden izmed naših pomembnejših projektov je strategija o družbeni odgovornosti za obdobje 2011 – 2014. Vsebuje okoli 30 predlogov in obvez podjetij na področju družbene odgovornosti in predstavlja pomembno zavezo Unije na tem področju," je pojasnila Tabernigova in dodala, da so s podporo Evropske komisije začeli tudi z izvajanjem enega ključnih projektov, Enterprise 2020. Ta projekt predstavlja referenčno pobudo za podjetja, ki se zavzemajo za razvoj inovativnih poslovnih praks in ki spodbujajo sodelovanje z zainteresiranimi stranmi pri zagotavljanju rešitev za novo nastale družbene potrebe.

Drugi del letošnje konference je bil namenjen predstavitvi dobrih praks na področju družbene odgovornosti do zaposlenih. Direktor Ekvilib inštituta in glavni organizator konference Aleš Kranjc Kušlan je ob tem povedal: »Družbna odgovornost podjetij se začne pri zaposlenih, zato smo pozornost drugega dela današnjega dogodka namenili prav dobrim praksam slovenskih podjetij na tem področju.« Organizatorji so v drugem delu konference pripravili dva panela. Prvi se je osredotočal na temo slovenske strategije o družbeni odgovornosti, na kateri so predstavniki različnih deležnikov poskušali odgovoriti na vprašanje, zakaj v Sloveniji potrebujemo nacionalno strategijo na tem področju, kako do nje priti in kaj naj strategija vsebuje. Drugi panel pa je temeljil na novih oblikah zaposlovanja in družbeni odgovornosti na tem področju.