Na JAK in SFC plače le za tri zaposlene Po novem zakonu o uravnoteženju javnih financ, ki v dveh členih podrobno določa tudi način financiranja Javne agencije za knjigo in Slovenskega filmskega centra, lahko agenciji državna sredstva namenita zgolj za programske stroške, ne pa tudi za svoje delovanja. Dodana pa je izjema, da se lahko "v primeru da zunajproračunski prihodki na letni ravni ne zadoščajo za pokrivanje stroškov delovanja agencije, iz sredstev državnega proračuna financira stroške dela do največ treh zaposlenih".