Marca se je zvišalo tako število delovno aktivnih moških kot delovno aktivnih žensk, hkrati pa je število registriranih brezposelnih moških in žensk nekoliko upadlo.

Stopnja registrirane brezposelnosti med ženskami je bila marca 12,5-odstotna, med moškimi pa 11,6-odstotna. Med vsemi registriranimi brezposelnimi osebami je bil delež moških še vedno večji od deleža žensk, vendar se je razlika med spoloma znižala. Delež moških med registriranimi brezposelnimi je tako znašal 53,1 odstotka.

Marca je bilo delovno aktivnih 814.499 oseb, kar je 0,3 odstotka oz. skoraj 2500 več kot februarja. Število delovno aktivnih moških se je povečalo za 0,4 odstotka oz. približno 1700, število delovno aktivnih žensk pa za 0,2 odstotka oz. 800 oseb.

Število delovno aktivnih se je povečalo v vseh statističnih regijah, razen v zasavski, kjer se je znižalo za 25 oseb. Najbolj se je zvišalo v podravski statistični regiji, in sicer za 562.

Marca je bilo zaposlenih 722.720 oseb, kar je 0,3 odstotka več kot februarja. Samozaposlenih je bilo 91.779, kar je približno enako kot mesec pred tem. Na mesečni ravni pa se je zvišalo število kmetov, in sicer za 0,3 odstotka na 30.422 oseb.