Gradivo bo v času javne razgrnitve v digitalni obliki objavljeno tudi na spletni strani občine na povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. Ogled posameznih delov dopolnjenega osnutka in povzetek okoljskega poročila, ki se nanašajo na območje posamezne krajevne skupnosti, bo mogoč tudi na sedežih posameznih krajevnih skupnosti. Javne obravnave bodo organizirali ob sredah ob 16. uri, in sicer 23. maja v Kulturnem domu Motnik, 30. maja v Domu kulture Kamnik in 6. junija v Kulturnem domu v Srednji vasi.