Snaga bo zabojnike odvažala redkeje

Na redkejši odvoz se bodo težje navadili predvsem tisti, ki živijo v hišah. Da bi se ti spremembam laže prilagodili, bodo na Snagi do 1. marca 2013 vse smeti odvažali vsakih štirinajst dni, po tem datumu pa le enkrat vsake tri tedne. Izpred blokov bo Snaga smeti odvažala enkrat na teden. Biološke odpadke bodo še naprej odvažali enkrat na teden pozimi in dvakrat na teden poleti.

Za zdaj se cena odvoza ne bo spremenila, a to velja, le dokler vsi Ljubljančani in okoliški prebivalci ne bodo opremljeni s štirimi smetnjaki. Kasneje pa bodo cene dvignili, predvideva svetovalec direktorja Snage Igor Petek. "Če bi želeli pokriti vse stroške, bi morali ceno komunalnih storitev že danes zvišati za več kot 25 odstotkov," dodaja direktor podjetja Janko Kramžar.

V Brezovici sprva negodovanje, nato pa...

Med prebivalci občine Brezovica, ki so bili poskusni zajčki pri uvedbi novega načina ločenega zbiranja odpadkov, je bilo sprva precej hude krvi. Nezadovoljni so bili predvsem z odvozom črnih zabojnikov za mešane komunalne odpadke na vsake tri tedne, saj so bili ti že po tednu dni povsem polni. Največ negodovanja je bilo na Rakitni, kjer so se na zapolnjenih ekoloških otokih za prevlado nad ostanki hrane začele prerivati tudi divje živali.

Brezoviški občinski svet je zato po hitrem postopku sprejel sklep in Snagi naložil, da časovni interval odvoza črnih zabojnikov pred individualnimi objekti zmanjša na 14 dni. "Prav tako smo ugotovili, da je treba v toplejših mesecih rjave zabojnike za biološke odpadke odvažati vsak teden, saj se lahko v treh tednih zaradi gnitja marsikaj hudo usmradi," je nekaj popravkov pojasnil župan občine Brezovica Metod Ropret, a brž pristavil, da je glavni krivec za prehitro zapolnitev zabojnikov le nevestno ločevanje.

Po osmih mesecih, odkar se na Brezovici srečujejo z bolj racionalnim in ekološkim pristopom, tudi v Snagi poudarjajo, da so rezultati ločevanja izredno dobri. "Manjše težave imamo le še v blokovskih naseljih, kjer več gospodinjstev uporablja iste kante za smeti in kjer se lahko ljudje skrivajo drug za drugim. A tudi to se izboljšuje," je pojasnil Ropret.

Najprej v Šiški, nazadnje na Rožniku

Z dodatnimi zabojniki želi Snaga povečati količine ločeno zbranih odpadkov. "Samo z obstoječim načinom, torej z zbiralnicami in ekološkimi otoki, namreč do leta 2020 ne bi ločeno zbrali polovice vseh odpadkov, kar pa je evropski cilj," je pojasnil Kramžar. Dodaten zabojnik za embalažo bodo najprej dobili prebivalci Šiške, Dravelj, Šmarne gore in Šentvida, in sicer do 14. junija. V prvi polovici julija bodo koše razvažali za Bežigradom, v Črnuče in četrtno skupnost Posavje. V Mostah, Polju, Sostrem, Jaršah in Golovcu jih bodo dobili do konca julija, v prvi polovici avgusta pa jih bodo dobili še na Viču, Rudniku, Trnovem in Rožniku. Primestne občine bodo zabojnike dobile najkasneje do polovice septembra. Takrat bodo delavci Snage na celotnem območju začeli razvažati dodatne zabojnike za papir. Ekološki otoki bodo ostali na obstoječih mestih tudi v prihodnje.

Dodatni zabojniki bodo za prebivalce brezplačni, kar pomeni, da jih tudi zavrniti ne morejo. Velikost zabojnikov bo v izhodišču določila Snaga, kasneje pa bodo uporabniki lahko zahtevali večjega in ga tudi dobili, če pa se bodo ob smetnjakih večkrat pojavljale dodatne vrečke, jih bodo zamenjali brez spraševanja. Tudi poškodovane ali ukradene zabojnike bo Snaga brezplačno zamenjala. Če pa bodo uporabniki želeli manjše smetnjake, bo o utemeljenosti njihove želje odločala Snaga, dobili pa ga bodo, če bo zabojnik v času odvažanja napolnjen največ do polovice.